Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w terminie pomiędzy piątym a trzecim miesiącem do planowanej daty ślubu, celem spisania protokołu przedślubnego i przynoszą następujące dokumenty:

1. Dowód osobisty

2. Aktualna metryka chrztu narzeczonych, stwierdzająca stan wolny (ważna jest 6 miesięcy)

3. Świadectwo Sakramentu Bierzmowania, o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu

4. Ostatnie świadectwo z religii

5. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego

6. Dane świadków ślubu, którymi mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie

7. Zaświadczenie kierownika miejscowego USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego. Dokument z USC wymagany jest przy zawieraniu ślubów konkordatowych, tzn. małżeństw kościelnych ze skutkiem cywilnym i ważny jest 6 miesięcy od daty wystawienia.

Spisanie protokołu przedślubnego i Sakrament Małżeństwa, może odbyć się tak w parafii narzeczonego  jak i  narzeczonej, a nawet w innej parafii, ale za zgodą proboszcza narzeczonego lub narzeczonej. Podczas spisywania protokołu przedślubnego odbywa się rozmowa duszpasterska z narzeczonymi.

 

Poradnictwo Rodzinne w dekanacie krośnieńskim:

tel. 502-159-844