Dziecko należy zgłosić do chrztu w Kancelarii Parafialnej w Osiecznicy, przynajmniej dwa tygodnie wcześniej przed planowanym terminem udzielenia sakramentu.

 Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu wymagany jest:


  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

  2. Dokładne dane rodziców chrzestnych (z datą urodzenia i pełnym adresem zamieszkania)

  3. Świadectwo kwalifikacyjne od proboszcza miejsca zamieszkania, jeżeli chrzestni pochodzą z innej parafii
    (nie należy świadectwa kwalifikacyjnego mylić z zaświadczeniem o bierzmowaniu - co bardzo często ma miejsce - ponieważ w tym dokumencie ks. proboszcz potwierdza jeszcze, że osoba pragnąca pełnić godność rodzica chrzestnego jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a jeśli jest małżonkiem, to żyje w małżeństwie sakramentalnym)

  4. Zgoda na sakrament chrztu od proboszcza miejsca zamieszkania, jeżeli rodzice dziecka zamieszkują na terenie innej parafii i chcą, by chrzest odbył się w Osiecznicy [ KPK - Kan.862 ]

Jeżeli rodzice dziecka zamieszkujący w osiecznickiej parafii pragną, by sakrament chrztu miał miejsce w innej wspólnocie parafialnej, powinni zgłosić się do Kancelarii w celu otrzymania odpowiedniego dokumentu [ KPK - Kan.862 ].

W okresie Wielkiej Nocy, wedle wskazań przepisów prawa kościelnego, sakramentu chrztu powinno udzielać się podczas nabożeństwa wigilii paschalnej - w Wielką Sobotę [ KPK - Kan.856 ].

Chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące, które przyjęły Sakrament Bierzmowania, a jeśli są małżonkami powinny posiadać ślub kościelny [ KPK - Kan.874 §1 ].

Zaprosić do uczestniczenia przy sakramencie chrztu można także osobę ochrzczoną, która należy do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, lecz będzie ona tylko świadkiem chrztu i może tę godność pełnić tylko razem z chrzestnym katolikiem [ KPK - Kan.874 §2 ].

 [1]  2  3  4  5  » 

Powrót