Kalendarium

przygotowania do I spowiedzi i I Komunii św.

w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy

 

 

Dokońcapaździernikarodzicedzieci, którebyłyochrzczonepo- zaparafiąwOsiecznicydostarczązParafiichrztudzieckaskróconyodpisaktuchrztu.

 

 

1 X 2022 r. (sobota) - poświęcenieróżańców

4 XI 2022 r. (piątek) – poświęcenieksiążeczek

8 XII 2022 r. (czwartek) – poświęceniemedalików

2 II 2023 r. (czwartek) - poświęcenieświec

13 V 2023r. (sobota) – pierwszaspowiedźdladzieci

14 V 2023r. (niedziela) godz. 1000UroczystośćPierwszejKomuniiŚwiętej.

 

16 V 2023 r. (wtorek) – wyjazd do Matki Bożej do Grodowca

 

Różańce i książeczki kupuje ksiądz, medaliki oraz świece we własnym zakresie (świece mogą być od chrztu).