niedziela - 1 X - 26 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - za zmarłego Józefa Marjańskiego w 46 rocz. śmierci
10:00 Łochowice - za zmarłą Marię Siepielską w 5 rocz. śmierci, zmarłych rodziców, i wszystkich zmarłych z rodz. Domańskich
11:30 Osiecznica - w int. Jolanty i Sławomira Sadowskich w 35 rocz. ślubu
13:00 Skórzyn - za zmarłych Mariannę, Michała, Mariana i Józefa Derezińskich

poniedziałek - 2 X

17:00 - w intencji ofiarodawców i dobroczyńców

wtorek - 3 X

17:00 - za Parafian

środa - 4 X

17:00 - za Parafian

piątek - 6 X

17:00 - za zmarłych Ryszaarda Gac w 16 rocz śmierci oraz Adelę Handzełko w 6 rocz. śmierci

sobota - 7 X

17:00 Osiecznica - za zmarłych Stanisławę Lebiodę oraz Elżbietę Spodymek
18:00 Bielów - za zmarłą Stefanię Foks oraz wszystkich zmarłych z rodziny Cedro

niedziela - 8 X - 27 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - za zmarłego Henryka Banasiaka w 25 rocz. śmierci i zmarłych rodziców
 
10:00 Łochowice - za zmarłych Sabinę i Pawła Puzyrewskich
11:30 Osiecznica - za zmarłych Monikę, Stanisławę, Janinę, Mariana, Tadeusza, Adama, Henryka, Annę, Grażynę i Annę, oraz Janinę Popławską
13:00 Skórzyn - za zmarłych Genowefę, Antoniego i Kazimierza Kozińskich  

poniedziałek - 9 X

17:00 - za zmarłą Wandę Stysiak w miesiąc po śmierci

wtorek - 10 X

17:00 - w int Krzysztofa w 60 rocz urodzin

środa - 11 X

17:00 - za zmarłych Helenę i Władysława Wojciechowskich

piątek   - 13 X

17:00 - w intencji Parafian ku czci MB Fatimskiej

sobota - 14 X

17:00 Osiecznica - za zmarłych Jadwigę i Edmunda Surdyk oraz zmarłych Stanisławę, Józefa i Teresę Grysztar
18:00 Bielów - za zmarłych Przemysława, Annę i Marię

Niedziela - 15 X - 28 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - w 26 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla małżonków i ich dzieci
10:00 Łochowice - rez. Zaciszna 17
11:30 Osiecznica - za zmarłego Henryka Klaus w 20 rocz. śmierci
13:00 Skórzyn - za zmarłych Lucjannę w 8 rocz. śmierci i Ryszarda w 37 rocz. śmierci Pilarskich oraz zmarłych z rodzin Pilarskich i Styczyńskich

rekolekcje kapłańskie

piątek - 20 X

17:00 - 

sobota - 21 X

17:00 Osiecznica - w int. Elżbiety i Kazimimierza Madejczyk w 40 rocz. ślubu
18:00 Bielów - rez. Akacjowa 6

niedziela - 22 X - 29 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - w 54 i 25 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
10:00 Łochowice - w int. pp. Jadwigii i Ryszarda Boguckich w 45 rocz. ślubu
11:30 Osiecznica - za zmarłego Macieja Olejnika oraz zmarłych Sabinę i Zygmunta
13:00 Skórzyn - za zmarłego Dominika Lebiedzińskiego

poniedziałek - 23 X

17:00 - w intencji ofiarodawców i dobroczyńców

wtorek - 24 X

17:00 - za dusze czyśccowe

środa - 25 X

17:00 -

piątek - 27 X

17:00 - za zmarłych Rodziców: Anielę i Leona Molka, Tadeusza i  Kazimierę Kasprzak oraz Urszulę i Sebastiana Adaszewskich


sobota - 28 X

16:00 Bielów - w int. Janiny w 75 rocz. urodzin
17:00 Osiecznica - za zmarłych Marię i Władysława Pawęska

niedziela - 29 X - 31 niedziela zwykła albo uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

  8:30 Czetowice - za zmarłych Antoniego, Marię, Bolesława, Jana, Walentego, Grażynę, Rafała i rodziców z obojga stron
10:00 Skórzyn - w int. pp. Krystyny i Stanisława Mariańskich w 40 rocz. ślubu
11:30 Osiecznica - za zmarłego Jana Fijałkowskiego w 13 rocz. śmierci, zmarłych Jadwigę, Jerzego, Ewę, Krystynę, Kazimierza, Wiesława, Janusza, Dariusza oraz Mariannę
13:00 Łochowice -w intencji pp. Jadwigi i Józefa Rogowskich w 50 rocz. ślubu

poniedziałek - 30 X

17:00 - w intencji ofiarodawców i dobroczyńców

wtorek - 31 X

17:00 Bielów -