Wczoraj, w czwartek 26 lipca, po ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Kazimierza Kubicę ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 lipca. O godzinie 10.00 w kościele św. Stanisława Bpa i M. w Skórzynie zostanie odprawiona Msza żałobna, po zakończeniu której kondukt pogrzebowy uda się do Krosna Odrzańskiego, gdzie od bramy cmentarza komunalnego ciało zmarłego będzie odprowadzone do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał nagle do siebie Krzysztofa Ścisłego z Łochowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 30 kwietnia. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele filialnym Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie zmarłego do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś - poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku - Pan powołał do siebie po długiej i ciężkiej chorobie Feliksa Wesołowskiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 26 kwietnia. W tym dniu o godzinie 11.00 w kościele parafialnym świętych Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Cybince i odprowadzenie do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie o godzinie 12.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W sobotę 21 kwietnia Pan powołał do siebie Antoniego Polaka z Czetowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 25 kwietnia. Msza święta żałobna zostanie w tym dniu odprawiona w kościele Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach o godzinie 11.30. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W środę 18 kwietnia Pan powołał do siebie śp. Kunegundę Mucha z Czetowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 20 kwietnia. W tym dniu o godzinie 12.00 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 13.30. Po ich zakończeniu będzie mieć miejsce odprowadzenie ciała zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

We wtorek 10 kwietnia 2018 r., w wieku 61 lat, odszedł do Pana śp. Zdzisław Szot, tato ks. Michała Szota, wikariusza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w sobotę, 14 kwietnia, o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
Bezpośrednio po jej zakończeniu nastąpi przejazd i ostatnie pożegnanie Zmarłego na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. (ul. Żwirowa, początek przy Starej Bramie).
Śp. Zdzisława polecamy modlitewnej pamięci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W środę, 4 kwietnia 2018 r., w hospicjum św. Brata Alberta w Żarach, w wieku 67 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Marian Grażewicz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.

Msza św. pożegnalna dla kapłanów z dekanatu Gubin zostanie odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie w piątek, 6 kwietnia br., o godz. 20.00. Po niej czuwanie modlitewne do godz. 22.00.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem księdza biskupa odprawiona będzie w sobotę, 7 kwietnia br., o godz. 11.00, również w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie (od godz. 10.00 czuwanie modlitewne). Po jej zakończeniu nastąpi przejście i dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Gubinie.

Ks. kan. Marian Grażewicz urodził się 2 lutego 1951 r. w Radziuńcach. W 1959 r. wraz z rodzicami opuścił ZSRR i zamieszkał w Olbrachtowie. W 1972 r. po ukończeniu Technikum Budowlanego w Żarach i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do seminarium duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty 30 kwietnia 1978 r.
Pracował jako wikariusz w Boczowie, Gaworzycach, Cybince, Sulęcinie i Strzelcach Krajeńskich. 26 września 1986 r. został mianowany proboszczem w Goraju. Następnie, od 1991 r. kierował parafią w Trzebiechowie, a w 2006 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
Pełnił również funkcje wicedziekana Dekanatu Sulechów (2003-2006) oraz dziekana Dekanatu Gubin (2006-2011). 9 kwietnia 2009 r. otrzymał godność kanonika R.M.

Zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Dziś Pan powołał w sposób nagły do siebie śp. Józefa Słupskiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 22 marca. W tym dniu w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy o godzinie 11.00 zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim, po których nastąpi odprowadzenie zmarłego do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie, rozpoczną się o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

We wtorek 13 marca w Zielonej Górze, po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Mariana Zalewskiego z Czetowic.

Modlitwy i uroczyste odprowadzenie z kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim do grobu będą mieć miejsce w piątek 16 marca o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Stanisławę Bal z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 13 marca. W tym dniu o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 13.00 w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim dalsza część liturgii, zakończona odprowadzeniem zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Teresę Kasprzak z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 marca. W tym dniu o godzinie 12.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 14.00 w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim dalsza część liturgii, zakończona odprowadzeniem zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś w drodze do szpitala Pan powołał do siebie śp. Zofię Libner z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 2 marca. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 13.00 w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim dalsza część liturgii, zakończona odprowadzeniem zmarłej do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

 

W poniedziałek 22 stycznia Pan powołał nagle do siebie w 25 roku życia śp. Pawła Firka z Łochowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 3 lutego. W tym dniu o godzinie 10.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 11.00 w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim dalsza część liturgii pogrzebowej i odprowadzenie zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Marię Piotrowską ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 25 stycznia 2018 r. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele filialnym św. Stanisława Bpa i M w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa, po której ciało zmarłej zostanie przewiezione do bramy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim, skąd - około godziny 13.00 - w kondukcie zostanie przeprowadzone do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś - w sobotę 20 stycznia 2018 r. - po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Józefa Słowińskiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 23 stycznia. O godzinie 12.00 w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra o Pawła zostanie odprawiona Msza żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do miejsca oczekiwania na zmartwychwstanie o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 
 

We wtorek 9 stycznia Pan powołał nagle do siebie śp. Zofię Karbowiak z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 12 stycznia. W tym dniu w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy zostanie o godzinie 12.00 odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne i odprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

 

Pary małżeńskie niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali dzielących ich problemów, zapraszamy na rekolekcje „SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE – DIALOG WE DWOJE”.

Rekolekcje odbędą się w dniach od 9 do 11 lutego w domu rekolekcyjnym w Rokitnie.

Program nastawiony jest na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialog prowadzony we dwoje.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu 601-965-737.

 

Dziś Pan powołał do siebie śp. Tadeusza Niemca ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 2 stycznia 2018 r. W tym dniu o godzinie 12.00 w kościele św. Stanisława Bpa i M. w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim z odprowadzeniem do grobu rozpoczną się o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

W Wigilią Bożego Narodzenia zmarł Ryszard Bortnowski z Łochowic.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowane zostały na czwartek 28 grudnia. W tym dniu o godzinie 10.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 11.30 liturgia w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

We wtorek 19 grudnia odbędą się uroczystości pogrzebowe zmarłego tragicznie w miniony czwartek śp. Wiesława Świadka.

Msza święta pogrzebowa zostanie w tym dniu odprawiona o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś - w sobotę 2 grudnia 2017 r. - Pan powołał do siebie śp. Genowefę Kozińską ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 6 grudnia. Msza święta żałobna zostanie w tym dniu odprawiona w kościele św. Stanisława Bpa i M. w Skórzynie o godzinie 11.30. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Od poniedziałku 20 listopada br. rozpocznie się tygodniowy Kurs Przedmałżeński w Krośnie Odrzańskim w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej.
 
Spotkania z konferencją tematyczną będą odbywały się codziennie od poniedziałku 20 listopada br. do niedzieli 26 listopada br. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Kościelnej w Krośnie Odrzańskim.
 
Do udziału w kursie zachęcane są wszystkie osoby zamierzające w bliższej lub dalszej perspektywie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

W czwartek 9 listopada Pan powołał do siebie po ciężkiej chorobie w wieku 66. lat śp. Marię Molka z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 13 listopada. O godzinie 9.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie ciała zmarłej do grobu o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W sobotę 4 listopada Pan powołał do siebie po ciężkiej chorobie w wieku 60. lat śp. Mirosława Harunka z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 8 listopada. W tym dniu o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Liturgia w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W sobotę 4 listopada Pan powołał do siebie w wieku 85. lat śp. Danutę Druchlińską z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 7 listopada. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Liturgia w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał nagle do siebie śp. Władysława Pabijaniaka z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we czwartek 21 września. Msza święta pogrzebowa zostanie w tym dniu odprawiona o godzinie 12.00 w kościele parafialnym świętych Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy. Obrzędy liturgiczne w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie Zmarłego do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Stefanię Szymczak z Bielowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 12 września 2017 r. W tym dniu o godzinie 12.30 w kaplicy Pierwszych Męczenników Polski w Bielowie zostanie odprawiona Msza żałobna. O godzinie 13.30 modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie ciała zmarłej do grobu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś, w 69 roku życia, po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Teresę Pałasz z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 6 września. O godzinie 12.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Jarosława Pawelę z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek - 28 sierpnia. W tym dniu o godzinie 12.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza żałobna, natomiast o godzinie 13.30 w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się dalsza część liturgii pogrzebowej i nastąpi odprowadzenie do miejsca wiecznego spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W sobotę 12. sierpnia Pan powołał do siebie śp. Dawida Stefańskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 16. sierpnia. O godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona koncelebrowana Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim, po których w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego nastąpi przejście do miejsca spoczynku, rozpoczną się o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś, nagle i niespodziewanie, Pan powołał do siebie Alojzego Gorajskiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 24 lipca. O godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim, po których nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu, rozpoczną się o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie Kazimierza Kalembę z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 17 lipca. O godzinie 11.30 w kościele osiecznickim św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim, po których nastąpi odprowadzenie ciała zmarłego do grobu, rozpoczną się o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W niedzielę 9 lipca Pan powołał do siebie Dariusza Ziemlewskiego z Bielowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 12 lipca. O godzinie 12.00 w bielowskiej kaplicy Pierwszych Męczenników Polski zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Obrzędy pogrzebowe w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim, po których odprowadzimy zmarłego do miejsca spoczynku, rozpoczną się o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie, w 92. roku życia, śp. Helenę Pawłowską ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe przewidziane zostały na piątek 2 czerwca. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele filialnym św. Stanisława Bpa i M w Skórzynie o godzinie 11.00. Obrzędy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W trakcie wakacji letnich od 24 czerwca do 8 lipca br. organizowana jest przez Parafię św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim Pielgrzymka do Sanktuariów Francji, Portugalii i Hiszpanii – do Sanktuarium w La Salette, Lourdes, w Fatimie w roku Jubileuszu 100-ej rocznicy Objawień Fatimskich, w Santiago di Compostella i Sewilli, w programie jest również Gibraltar, Alicante i Avignon.

Są jeszcze wolne miejsca. Dokładne informacje i zapisy na spotkaniu organizacyjnym we wtorek 23 maja w Domu Parafialnym w Krośnie Odrz. przy kościele pw. św. Andrzeja Ap. o godz. 19.00.

Komitet Organizacyjny X Święta Karpia zwraca się do mieszkańców Osiecznicy z prośbą o aktywny udział w organizacji tego święta. Zwłaszcza, że w tym roku część zebranych środków zostanie przekazana na szczytny cel, tj. wsparcie rodzin z Osiecznicy, dotkniętych ciężkimi przypadkami losowymi.

Do organizacji święta, potrzebnych jest wiele rąk do pracy, dlatego Komitet prosi o przybycie na zebranie organizacyjne, zaplanowane na dzień 26.05.2017 r. o godzinie 19.00 w sali wiejskiej, gdzie każdy będzie mógł zadeklarować swoje wsparcie w wybranych przez siebie pracach.

Równocześnie Organizatorzy informują, że ciężka praca zostanie zwieńczona przednią zabawą w dniu święta oraz podczas spotkania podsumowującego przy grillu, zorganizowanego dla wszystkich udzielających się w tym działaniu.

Ponadto zostałem poproszony o przekazanie wiadomości, że nasza wieś została zgłoszona do konkursu na „Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2017 r.”  Komisja oceniająca ma dokonać wizji lokalnej w terenie w czasie od chwili przyjęcia zgłoszenia do dnia 02.06.2017 r.  Dlatego do wszystkich mieszkańców skierowana jest prośba o upiększenie swoich posesji (wysprzątania, wykoszenia traw itp.). Jeśli się postaramy, mamy szansę na nagrodę. Za pierwsze miejsce można wygrać 5 tys. zł.

1 maja br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące repatriacji. Ułatwią one powrót do Ojczyzny naszym rodakom zamieszkałym obecnie za granicą, zwłaszcza na terenach byłego ZSRR.

Polski rząd zapewnia konieczną pomoc materialną na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów oraz odpowiednie środki na remont i wyposażenie.

Prosi jednocześnie o pomoc w poszukiwaniu wolnych lokali, w których mogliby zamieszkać powracający do kraju, o wskazywanie wolnych miejsc pracy, a także o pomoc w ułatwieniu integracji repatriantów poprzez otwieranie lokalnych społeczności na ich potrzeby.

Wszelkie konstruktywne propozycje można zgłaszać do Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (tel. 22 515 22 80, e-mail: repatriacja@mswia.gov.pl).

We wtorek - 25 kwietnia - o godzinie 19.00 w kościele parafialnym w Pławiu rozpocznie się kurs przedmałżeński.

Próby dla dzieci pierwszokomunijnych odbędą się w kościele parafialnym w Osiecznicy:

  • 25 kwietnia (wtorek)
  • 27 kwietnia (czwartek)
  • 28 kwietnia (piątek)
  •   9 maja (wtorek)
  • 11 maja (czwartek)
  • 12 maja (piątek)

Spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 17.00 Mszą świętą. W piątek 12 maja próba i Msza święta zostanie poprzedzona pierwszą spowiedzią o godzinie 16.00.

W Wielki Czwartek - 13 kwietnia 2017 r. - odszedł do Pana śp. ks. Zdzisław Przybylski, były proboszcz z Maszewa.

Msza św. pogrzebowa o spokój duszy zmarłego Kapłana odprawiona zostanie w środę, 19 kwietnia, o godz. 11.00 w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kosobudzu (parafia Toporów). Ostatnie pożegnanie i odprowadzenie do miejsca wiecznego spoczynku nastąpi o godz. 14.30 na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś we wczesnych godzinach rannych po ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie w Zielonej Górze śp. Edwarda Nowakowskiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 15 marca. Tego dnia o godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Modlitwy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim, po których nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu, rozpoczną się o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Józefa Kijewskiego z Bielowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 20 lutego. O godzinie 12.00 w kaplicy św. Pierwszych Męczenników Polski w Bielowie zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W związku z pogrzebem śp. Mariana Łuczaka, ojca ks. Ireneusza, poprzedniego Proboszcza Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, w najbliższą sobotę - 18 lutego - nie będzie czynna kancelaria parafialna.

We wtorek 14 lutego 2017 r. w wieku 80 lat odszedł do Pana śp. Marian Łuczak, tato ks. Irenuesza Łuczaka, proboszcza parafii pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim (poprzednio proboszcza w Krośnie Odrzańskim) oraz ks. Andrzeja Łuczaka CM pracującego w Belgii.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego zostanie odprawiona w sobotę, 18 lutego, o godz. 10.00 w kościele filialnym pw. św. Mikołaja w Sulęcinie. Bezpośrednio po jej zakończeniu nastąpi przejazd i ostatnie pożegnanie Zmarłego na cmentarzu komunalnym w Sulęcinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W niedzielę - 5 lutego - Pan powołał do siebie po długiej i ciężkiej chorobie śp. Jolantę Podolską z Łochowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 8 lutego. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach. Modlitwy w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do miejsca wiecznego spoczynku o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Kazimierza Kozińskiego ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 23 listopada. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 12.00 w kościele św. Stanisława Bpa i M. w Skórzynie. Modlitwy w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Wczoraj Pan powołał do siebie śp. Irenę Rowińską z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 8 listopada. Msza żałobna zostanie odprawiona w kaplicy przy plebanii o godzinie 12.00. Liturgia w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie po długiej i ciężkiej chorobie śp. Stanisławę Krawczyk z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 8 listopada. W tym dniu w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie o godzinie 9.30 odprawiona Msza święta żałobna. Liturgia w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim z odprowadzeniem zmarłej do grobu rozpocznie się o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie w 93. roku życia śp. Pawła Łoja z Łochowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 7 listopada. W tym dniu o godzinie 9.30 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 11.00. Po ich zakończeniu nastąpi odprowadzenie zmarłego do miejsca spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

We wtorek Pan powołał do siebie po długiej i ciężkiej chorobie małą Hanię Fijałkowską ze Skórzyna.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 28 października. W tym dniu o godzinie 9.30 w kościele św. Stanisława Bpa i M w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 11.00 w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim modlitwy i odprowadzenie ciała Hani na miejsce wiecznego spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

We wtorek 23 sierpnia br. Pan powołał do siebie śp. Leokadię Jankowską z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 25 sierpnia. O godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza żałobna. Obrzędy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 12.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie w 97. roku życia śp. Zofię Piasecką ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 9 sierpnia. O godzinie 12.00 w kościele św. Stanisława Bpa i M w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 13.30 w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim modlitwy liturgiczne i odprowadzenie ciała zmarłej Zofii do miejsca spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Czesława Skrockiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 8 sierpnia. O godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie zmarłego do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W poniedziałek 25 lipca Pan powołał do siebie śp. Jadwigę Surdyk z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 27 lipca. O godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 13.30 modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie zmarłej do miejsca wiecznego spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Bogdana Kurowiaka z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 25 lipca w Maszewie. O godzinie 13.00 w kaplicy cmentarnej zostanie odprawiona Msza święta żałobna, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

We czwartek 21 lipca 2016 roku Pan powołał do siebie śp. Stanisława Teskę ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 23 lipca. O godzinie 9.00 w kościele św. Stanisława w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Obrzędy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie zmarłego do grobu o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dzisiaj - 7 lipca - zmarła Irena Barczyńska z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 11 lipca. O godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie zmarłej do miejsca wiecznego spoczynku o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Kazimierę Zalewską z Czetowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 16 czerwca. O godzinie 10.00 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy liturgiczne i przeprowadzenie ciała zmarłej z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W piątek 10 czerwca Pan powołał nagle do siebie śp. Nikolę Krysiak.

Uroczystości pogrzebowe zmarłej Nikoli odbędą się w czwartek 16 czerwca.

W tym dniu o godzinie 12.30 w kościele pw. Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Po jej zakończeniu i liturgicznym pożegnaniu zmarłej, kondukt pogrzebowy uda się do bramy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim, skąd około godziny 13.30 nastąpi przejście procesyjne do miejsca wiecznego spoczynku i złożenie ciała Nikoli w grobie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W sobotę 4 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Leszka Jarowicza z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 7 czerwca. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Liturgia w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpocznie się o godzinie 13.30. Po jej zakończeniu nastąpi złożenie ciała w grobie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Od poniedziałku (6 czerwca) do soboty (11 czerwca) w kościele parafialnym w Bytnicy o godzinie 19.00 odbywać się będą spotkania kursu przedmałżeńskiego.

W piątek 13 maja Pan powołał do siebie śp. Anastazję Dekiert ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 18 maja.
Msza święta pogrzebowa zostanie w tym dniu odprawiona w kościele św. Stanisława w Skórzynie o godzinie 12.00. Obrzędy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Henryka Newesia ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Wielki Piątek - 25 marca - na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim. W tym dniu o godzinie 11.30 w kaplicy cmentarnej rozpoczną się modlitwy liturgiczne, po których ciało zostanie odprowadzone do miejsca wiecznego spoczynku. Msza święta w intencji zmarłego Henryka Newesia będzie odprawiona w kościele św. Stanisława w Skórzynie w środę 6 kwietnia o godzinie 17.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie po długiej chorobie śp. Annę Łobacz ze Skórzyna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Wielki Czwartek - 24 marca - na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim. W tym dniu o godzinie 11.30 w kaplicy cmentarnej rozpoczną się modlitwy liturgiczne, po których ciało zostanie odprowadzone do miejsca wiecznego spoczynku. Msza święta w intencji zmarłej Anny Łobacz będzie odprawiona w kościele św. Stanisława w Skórzynie w piątek 1 kwietnia o godzinie 17.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W środę 9 marca Pan powołał do siebie w Zielonej Górze śp. Józefę Piętka z Bielowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 11 marca. O godzinie 11.00 w bielowskiej kaplicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna a o godzinie 13.00 rozpocznie się liturgia w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim, po której ciało zmarłej zostanie odprowadzone do miejsca spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W poniedziałek 7 marca Pan powołał do Siebie po długiej chorobie śp. Helenę Magdziak z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 9 marca. O godzinie 12.00 w kościele w Budachowie (parafia Bytnica) zostanie odprawiona Msza święta żałobna, po której procesja uda się na miejscowy cmentarz.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

We wtorek 5 stycznia w Zielonej Górze zmarł Romuald Kasprzak z Osiecznicy.

Modlitwy przy zmarłym i odprowadzenie do grobu będzie mieć miejsce w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim w piątek 8 stycznia o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W czwartek 17 grudnia w Gubinie zmarła śp. Genowefa Dogoda, przez wiele lat zamieszkująca w Czetowicach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 22 grudnia. Msza święta pogrzebowa zostanie w tym dniu odprawiona w kościele Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach o godzinie 11.30 a obrzędy liturgiczne w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś zmarł Krzysztof Ibsz ze Skórzyna.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 10 grudnia. O godzinie 9.30 w kościele św. Stanisława w Skórzynie zostanie odprawiona Msza żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie do grobu o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Włodzimierza Stachowiaka z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 16 listopada. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy przy zmarłym i odprowadzenie do miejsca spoczynku na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się w kaplicy cmentarnej o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Marię Sykała z Czetowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 4 listopada. O godzinie 11.30 w kościele filialnym Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. O godzinie 13.00 rozpoczną się obrzędy pogrzebowe w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim, po których nastąpi odprowadzenie ciała zmarłrj do grobu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W poniedziałek 19 października Pan powołał do siebie śp. seniorkę - Annę Chinalską z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 23 października. O godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy i odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się w kaplicy cmentarnej o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

We czwartek, 15 października, Pan powołał do siebie śp. Lucjanę Pilarską ze Skórzyna.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 17 października. O godzinie 12.00 w kościele filialnym św. Stanisława Biskupa w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Po Mszy świętej kondukt przejedzie do bramy głównej cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim, skąd nastąpi odprowadzenie Zmarłej do miejsca spoczynku.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W niedzielę 30 sierpnia Pan powołał do siebie śp. Wandę Dziembowską z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 1 września. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie ciała zmarłej do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie po długiej chorobie śp. Bronisława Baranowskiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 29 sierpnia. O godzinie 9.30 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 11.00. Po nich nastąpi odprowadzenie zmarłego i złożenie jego ciała w grobie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Danutę Szkoda z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 25 lipca. O godzinie 10.00 w kościele parafialnym zostanie w tym dniu odprawiona Msza święta żałobna. Dalsze obrzędy, z odprowadzeniem ciała zmarłej do grobu, rozpoczną się o godzinie 11.30 w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Na prośbę Policji przekazuję informację.

Ostatnio w okolicy pojawili się ludzie podający się za pracowników Enei. Wykorzystują markę firmy, proponując niższe ceny prądu. Wypełniają i podsuwają do podpisania formularz, który w  rzeczywistości jest umową zmieniającą dostawcę energii elektrycznej.

Należy wiedzieć, że Enea nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w domach. O wszelkich akcjach promocyjnych informuje  na swojej stronie internetowej  oraz w oddziałach firmy a zmiany w umowie wprowadzane są w Biurze Obsługi Klienta.

Może  zdarzyć się, że do drzwi zapuka prawdziwy przedstawiciel innej niż Enea firmy zajmującej się dystrybucją prądu. Jednak tacy przedstawiciele zawsze podają swoje imię, nazwisko, okazując również identyfikator.  W celu 100% pewności warto porównać legitymację/identyfikator, który dana osoba posiada z  jej dowodem osobistym.

Co zrobić, gdy do drzwi zapuka akwizytor oferujący sprzedaż energii elektrycznej?

1.    Pytać o nazwę firmy, która przedstawia swoją ofertę. Umowa sprzedaży powinna zawierać dane przedsiębiorstwa sprzedającego energię elektryczną.
2.    Rozmawiając z przedstawicielem handlowym, który podaje się za pracownika lub przedstawiciela spółki ENEA, sprawdzić jego identyfikator lub legitymację firmową. Można również zweryfikować czy przedstawiciel rzeczywiście reprezentuje spółkę ENEA, dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 800 66 00 06 lub pytając w Biurze Obsługi Klienta. Osoba reprezentująca spółkę ENEA powinna posiadać pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
3.    Dokładnie zapoznać się z ofertą i sprawdzić warunki umowy. Pytać o dodatkowe koszty, płatne usługi i kary umowne za odstąpienie od umowy, które będą miały wpływ na ostateczną wysokość rachunku.
4.    Szczegółowo przeczytać wszystkie zapisy w proponowanej umowie.
5.    Nie należy podpisywać umowy od razu, w trakcie pierwszej wizyty przedstawiciela handlowego. Lepiej umówić się do podpisania w późniejszym terminie, a w tym czasie dokładnie zapoznać się z całą treścią umowy i sprawdzić kim jest osoba, która podpisanie umowy nam zaproponowała.
6.    Jeśli umowę podpisujemy, jedna jej kopia musi pozostać do naszej dyspozycji i należy zdecydowanie tego zażądać.
7.    Można odstąpić od każdej umowy zawartej poza siedzibą firmy w terminie 10 dni od jej podpisania bez podania przyczyny i ponoszenia konsekwencji. Należy to zrobić pisemnie w firmie, z którą umowa została podpisana lub wysyłając listem poleconym oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W czwartek 9 lipca Pan powołał do siebie śp. Marię Kwiatkowską z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowane zostały na sobotę 11 lipca. W tym dniu w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 10.30 zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Dalsze uroczystości -  z odprowadzeniem ciała zmarłej do grobu - rozpoczną się o godzinie 12.30 w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś po ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Andrzeja Kłapouszczaka z Osiecznicy.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 20 czerwca. O godzinie 10.30 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Uroczystości na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 12.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Od poniedziałku 15 czerwca do soboty 20 czerwca w kościele parafialnym w Bytnicy będą odbywać się o godzinie 19.00 spotkania kursu przedmałżeńskiego.

Młodzież naszej Parafii przystąpi w tym roku do sakramentu bierzmowania dnia 26 czerwca o godzinie 17.00 w kościele parafialnym w Bytnicy.

Ze względu na stan zdrowia ks. bpa Stefana Regmunta (który miał udzielić tego sakramentu), szafarzem bierzmowania będzie ks. bp Adam Dyczkowski.

W dniach od 4 do 9 maja (poniedziałek - sobota) w kościele parafialnym w Leśniowie Wielkim będą mieć miejsce spotkania kursu przedmałżeńskiego.
Od poniedziałku do piątku (4 - 8 maja) spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 19.00.
W sobotę 9 maja o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza święta, po której nastąpi rozdanie świadectw uczestnikom spotkań.

Dziś po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Aurelię Rutecką z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 7 kwietnia Mszą świętą pogrzebową, odprawioną o godzinie 11.30 w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy.
Wyprowadzenie ciała zmarłej z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu nastąpi o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W sobotę 28 marca zakończył swoją ziemską pielgrzymkę Śp. Stanisław Zintara (ur. 1928 r.) - ojciec Ks. Marka Zintary, proboszcza parafii świętej Elżbiety Portugalskiej w Pławiu.

Pogrzeb Śp. Stanisława Zintary odbędzie się w Wielki Wtorek, 31 marca.
O godzinie 12.00 w kościele parafialnym błogosławionej Karoliny Kózki w Połupinie zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa.
Około godziny 13.30 od bramy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Krośnie Odrzańskim ciało zmarłego zostanie odprowadzone do grobu.
Uroczystości będzie przewodniczył J.E.Ks.Bp Tadeusz Lityński.

Śp. Stanisława polecajmy Miłosierdziu Bożemu.

W sobotę 21 marca br, w wieku 92 lat odeszła do wieczności śp. Maria DOBRUCKA - mama śp. ks. prałata Tadeusza Dobruckiego.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy będzie odprawiona 24 marca (wtorek) o godz. 11.00 w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze (ul. Prosta 47). Po Mszy św. nastąpią dalsze uroczystości pogrzebowe.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś - w niedzielę 8 lutego - po długiej chorobie, Pan powołał do siebie Eugeniusza Nowakowskiego z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 10 lutego. W tym dniu o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta żałobna z liturgicznym obrzędem pożegnania. Następnie kondukt uda się na cmentarz komunalny w Krośnie Odrzańskim, gdzie od bramy głównej ciało zmarłego Eugeniusza zostanie odprowadzone do miejsca spoczynku i złożone w grobie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W środę 4 lutego br, o godz. 17.00, w 85 roku życia i 58 roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską wędrówkę emerytowany kapłan naszej diecezji – Ks. kan. Witold KOSICKI.

Ksiądz Witold urodził się 7 marca 1930 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24 czerwca 1957 r. w Krakowie w jako członek Towarzystwa Salezjańskiego. Inkardynowany do diecezji gorzowskiej (obecnie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) dnia 11 lipca 1991 r.

Ksiądz Witold Kosicki posługiwał w następujących parafiach:
- jako wikariusz: w Bobrowicach, Sulęcinie i Strzelcach Krajeńskich
- jako proboszcz: w Ogardach (1979-89 r.) i Sieniawie Żarskiej (1989-2004 r.)

Dnia 10 sierpnia 2004 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w parafii Dychów. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia od dnia 13 października 2014 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

- Piątek (6 lutego br.) – pożegnanie w parafii Dychów (kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego) – godz. 19.00 - Msza św. z udziałem księży z dekanatu Krosno Odrz. i Wiernych Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dychowie oraz tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pogrzebie dnia następnego.

- Sobota (7 lutego br.) - parafia Bobrowice (kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) - godz. 10.00 - wystawienie trumny z ciałem zmarłego kapłana. O godz. 11.00 Msza święta żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Po Mszy św. wyruszy kondukt pogrzebowy na Cmentarz w Bobrowicach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

30 stycznia 2015 r. w godzinach wieczornych w szpitalu w Gorzowie Wlkp. odszedł do Pana ks. prałat Witold Andrzejewski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Ks. prałat Witold Andrzejewski urodził się 5 kwietnia 1940 r. w Kownie. Jego ojciec, również Witold, zginął w Katyniu. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z matką Jadwigą zamieszkał najpierw w Lublinie, a następnie we Wrocławiu i w Łodzi. W Łodzi ukończył szkołę podstawową i średnią. Po maturze uzyskanej w 1958 r. podjął pracę w Warszawie. Jednak po roku powrócił do Łodzi i podjął studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej. W 1960 r. przerwał studia stacjonarne i podjął pracę w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Trzy lata później uzyskał dyplom aktorski zdając egzamin eksternistyczny w warszawskiej PWST.

Jeszcze jako student, a później jako młody aktor zaangażował się w działalność duszpasterstwa akademickiego. W 1966 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. 18 czerwca 1972 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Wilhelma Pluty.

Przez cały okres posługi kapłańskiej był związany z Gorzowem Wielkopolskim. Najpierw przełożeni skierowali go do parafii katedralnej, ale z zadaniem pracy duszpasterskiej przy kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1973 r. mianowano go duszpasterzem akademickim dla Gorzowa Wielkopolskiego. Po utworzeniu nowej parafii przy dotychczasowej kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został ustanowiony jej wikariuszem. Za zgodą proboszcza zamieszkał przy kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie prowadził prężne duszpasterstwo młodzieży. Angażował się także w działalność gorzowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Wspierał środowiska patriotyczne oraz ruch społeczny związany z NSZZ "Solidarność". W 1986 r. jego pieczy duszpasterskiej powierzono gorzowską parafię pw. Matki Bożej Różańcowej. Pracował tam jako samodzielny wikariusz, gdyż ze względu na zdecydowany sprzeciw ówczesnych władz nie można go było mianować proboszczem. W sierpniu 1989 r. został proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Oprócz działalności duszpasterskiej w Gorzowie Wielkopolskim ks. prałat Witold Andrzejewski angażował się również w działania na forum diecezjalnym. Przez pewien czas prowadził zajęcia z fonetyki w diecezjalnym seminarium duchownym. Od grudnia 1987 r. kierował diecezjalnym duszpasterstwem ludzi pracy. W roku 2003 r. powierzono mu diecezjalne duszpasterstwo Policji. Był również duszpasterzem Okręgu Lubuskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia kościelne i państwowe. Papież Jan Paweł II w 1989 r. wyróżnił go godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W roku 1995 bp Adam Dyczkowski ustanowił go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Gorzowie Wlkp. W 2004 r. podniesiono go do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły, natomiast pięć lat później mianowano go jej dziekanem. W 2007 r. za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce otrzymał nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Order Odrodzenia Polski.

Ks. prałat Witold Andrzejewski od kilku lat zmagał się z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi wymagającymi okresowej hospitalizacji. Odszedł do Pana 30 stycznia 2015 r. w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego rozpoczną się we wtorek 3 lutego 2015 r. Tego dnia o godz. 16.00 trumna z ciałem zostanie przewieziona do kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Mieszka I 59), gdzie rozpocznie się czuwanie modlitewne. O godz. 18.00 będzie odprawiona Msza święta. Po jej zakończeniu czuwanie modlitewne potrwa jeszcze do godz. 23.00.

Natomiast w środę 4 lutego 2015 r. o godz. 9.00 trumna z ciałem zostanie przewieziona do kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim. Po dwugodzinnym czuwaniu modlitewnym, o godz. 11.00 będzie odprawiona Msza święta pogrzebowa koncelebrowana przez księży biskupów i zgromadzone duchowieństwo. Po jej zakończeniu nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim (kondukt wyruszy od starej bramy).

W nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego śp. ks. prałata Witolda Andrzejewskiego powierzajmy Miłosierdziu Bożemu.

W czwartek 25 grudnia zmarł nagle Wiesław Legutko z Czetowic.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 30 grudnia. O godzinie 12.00 w kościele w Czetowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Obrzędy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W niedzielę 21 grudnia zmarła nagle Irena Hochenzy z Łochowic.

Uroczystości pogrzebowe będą mieć miejsce w poniedziałek 29 grudnia. O godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Modlitwy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie ciała zmarłej do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 23 listopada 2014 r., dotyczącego odpustu zupełnego z racji Roku Życia Konsekrowanego, wskazuję następujące świątynie w diecezji, w których przez cały okres trwania Roku Życia Konsekrowanego można uzyskać odpust zupełny:

kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.,
kościół konkatedralny pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze,
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie,
Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu,
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu,
Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grobowcu,
kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku (Kanonicy Regularni Zgromadzenia Najświętszego Zbawiciela Laterańskiego),
kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wlkp. (Zakon Franciszkański Braci Mniejszych Kapucynów),
kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrzy (Towarzystwo Salezjańskie św. Jana Bosko),
kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Słubicach (Zgromadzenie Misji),
kaplica św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze (Zakon Franciszkański Braci Mniejszych Konwentualnych),
kościół pw. NSPJ w Iłowej (Zgromadzenie Misji),
kościół pw św. Antoniego w Nowej Soli (Zakon Franciszkański Braci Mniejszych Kapucynów),
kościół pw. św. Klemensa Dworzaka w Głogowie (Zgromadzenie Najświętszego Zbawiciela),
kościół pw. św. Józefa we Wschowie (Zakon Franciszkański Braci Mniejszych),
kaplica Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, odpust można uzyskać poprzez uczestnictwo w diecezjalnych uroczystości i spotkaniach organizowanych z racji Roku Życia Konsekrowanego, a także przez pobożne nawiedzenie wyżej wymienionych miejsc świętych oraz publiczne odmówienie w nich Liturgii Godzin lub przynajmniej – przez odpowiedni okres czasu – pobożne rozważanie, zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.
Zakonnicy i zakonnice, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie nawiedzić określonych dekretem miejsc, mogą także otrzymać odpust pod zwykłymi warunkami przez ich duchowe nawiedzenie lub ofiarowując swoje cierpienia przez Maryję Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej.
Warunkiem uzyskania odpustu jest sakramentalna spowiedź lub trwanie w łasce uświęcającej i wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach podanych przez papieża oraz nawiedzenie jednego ze wskazanych miejsc świętych. Odpust można ofiarować za siebie lub za zmarłego, jeden raz w ciągu dnia.
Przypominam, że Rok Życia Konsekrowanego w diecezji zainaugurowany został 29 listopada br. w katedrze gorzowskiej. Uroczyste jego zamknięcie odbędzie się w Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2016 r.

Zielona Góra, dnia 11 grudnia 2014 r.
Znak: B2-23/14

+ Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

W poniedziałek 15 grudnia odeszła do Pana śp. Jadwiga Mielcarek ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 17 grudnia.

O godzinie 9.00 będzie możliwość modlitwy przy ciele zmarłej w kościele świętego Stanisława w Skórzynie. O godzinie 10.00 zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa, po której kondukt uda się na cmentarz parafialny w Bytnicy, gdzie po przybyciu wszystkich nastąpi obrzęd złożenia ciała zmarłej do grobu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dnia 10 grudnia 2014 r. w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, w wieku 85 lat, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ks. kan. Dionizy Nowak.

Urodzony 17.11.1929 r. w miejscowości Gniew (diecezja pelplińska), święcenia prezbiteratu przyjął 24.06.1956 r. w Gorzowie Wlkp.

Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach:

1957-1958 - wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie,
1958 - wikariusz parafii pw. Królowej Korony Polskiej w Lęborku (diec. pelplińska),
1958-1959 - wikariusz parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie,
1959-1960 - wikariusz parafii pw. NSPJ w Siedlisku Czarnkowskim (diec. koszalińsko-kołobrzeska),
1960-1961 - wikariusz parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie,
1961-1964 - wikariusz parafii pw. św. Mainulfa w Kostrzynie,
1964-1965 - wikariusz parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku (diec. koszalińsko-kołobrzeska),
1965-1974 - archiwariusz Sądu Biskupiego w Gorzowie Wlkp.,
1966 - wikariusz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach,
1967-1974 - wikariusz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie z rezydencją w Różankach,
1974-2004 - proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Różankach.
Od 10 sierpnia 2004 r. na emeryturze w Różankach i Gorzowie Wlkp.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy odprawiona zostanie w poniedziałek, 15 grudnia br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Różankach (Dekanat Gorzów Wlkp. - Katedra). O godz. 9.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne. Po Mszy św. przejście na cmentarz komunalny w Różankach, ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu.

W piątek 14 listopada, po długiej i ciężkiej chorobie, Pan powołał do siebie śp. Annę Mikutel z Bielowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 17 listopada. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Bielowie o godzinie 10.00, natomiast wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu nastąpi o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Ksiądz Proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim przekazał wiadomość o kursie przedmałżeńskim.
Kurs rozpocznie się w niedzielę 16 listopada w kościele św. Andrzeja Mszą świętą odprawioną o godzinie 18.00. Po Mszy świętej będzie mieć miejsce pierwsza konferencja. Następne spotkania będą od poniedziałku do soboty o godzinie 19.00 także w kościele św. Andrzeja.

W piątek 24 października w Godzinie Miłosierdzia odszedł do Pana śp. ks. Jan Poźniak, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.

Ks. Jan Poźniak urodził się 24 czerwca 1957 r. w Górkach Wielkich. W latach 1976-1982 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. 30 maja 1982 r. w katedrze gorzowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. Jako wikariusz pracował w Zielonej Górze (par. Najświętszego Zbawiciela), Lubsku (par. Najświętszego Serca Pana Jezusa) i Gorzowie Wlkp. (par. NMP Królowej Polski). W 1989 r. został mianowany proboszczem w Konradowie. 1 lipca 2005 r. powierzono mu parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. W Dekanacie Żary pełnił funkcję wicedziekana. Był także Duszpasterzem Służby Zdrowia Rejonu Żarskiego i kapelanem policji w Żarach.

Pożegnanie zmarłego w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach odbędzie się podczas Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem dziekana Dekanatu Żary we wtorek 28 października 2014 r. o godz. 19.30, natomiast Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta zostanie odprawiona w środę 29 października 2014 r. o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Krzeszycach. Bezpośrednio po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W Czetowicach, Łochowicach, Osiecznicy i Bielowie wywóz odpadów wielkogabarytowych będzie dnia 7 października (a nie 31, jak było wcześniej podane w grafiku).

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie podejmuje projekt "Grosz jak Kropla Wody", polegający na finansowaniu studni w krajach Trzeciego Świata. W ramach tego projektu będzie, we współpracy z firmą Green Office Ecologic Sp. z o.o., przeprowadzona w Osiecznicy w środę 17 września zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt taki możemy złożyć na placu przy świetlicy wiejskiej już od wtorku wieczorem. Zostanie on zabrany przez przedstawicieli Stowarzyszenia w środę około godziny 12.30. Postarajmy się odpowiedzieć z życzliwością na tę inicjatywę, której patronuje - udzielając specjalnego błogosławieństwa - nasz biskup Stefan Regmunt.

* wtorek 9 września - Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim

* czwartek 11 września, godzina 17.00 - spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców w kościele parafialnym

* sobota 13 września, godzina 11.00 - odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach

* niedziela 14 września, godzina 13.00 - odpust Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach

We wtorek 26 sierpnia 2014 roku zmarł Piotr Wodecki z Łochowic. Pogrzeb odbędzie się w czwartek.
O godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna a o godzinie 13.30 nastąpi wyprowadzenie ciała zmarłego z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu.

Polecajmy zmarłego miłosiernemu Bogu.

W środę 30 lipca po długiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Kornelę Witkowską z Czetowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 2 sierpnia. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach o godzinie 10.30. Wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 11.45.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

We wtorek 22 lipca zmarł nagle pochodzący z Osiecznicy Zbigniew Suberski.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 25 lipca. Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 9.00 w kaplicy przy plebanii w Osiecznicy. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i wyprowadzenie ciała zmarłego do grobu o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś w wieku 31 lat zmarł nagle Piotr Futryk z Bielowa.
Uroczystości pogrzebowe będą mieć miejsce w Cybince w środę 23 lipca o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W piątek 18 lipca Pan powołał do siebie Sabinę Nowak z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 21 lipca.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach. Obrzędy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś (poniedziałek 14 lipca) Pan powołał do siebie Zofię Góranowską zd. Siepielską z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 16 lipca.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach. Obrzędy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W piątek - 4 lipca - po długim zmaganiu się z chorobą Pan powołał do siebie Jadwigę Tarczewską, wieloletnią katechetkę i organistkę w parafii w Leśniowie Wielkim. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 14 lipca o godzinie 13.00 Mszą świętą w kościele filialnym w Drzonowie. Po Mszy świętej dalsza część uroczystości odbędzie się na cmentarzu w Drzonowie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W sobotę 21 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Józefa Owczarka z Bielowa.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 24 czerwca. Msza święta żałobna będzie odprawiona w kaplicy w Bielowie o godzinie 11.00 natomiast obrzędy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 12.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W kościele parafialnym w Bytnicy od poniedziałku 9 czerwca do soboty 14 czerwca o godzinie 19.00 odbywać się będą spotkania kursu przedmałżeńskiego.

Dziś - 2 czerwca - po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Irenę Gąsior z Osiecznicy.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 5 czerwca w Gryżynie - parafia Bytnica. O godzinie 14.30 w tamtejszym kościele zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa, po której kondukt żałobny uda się na miejscowy cmentarz.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W środę 21 maja zmarł w Osiecznicy Franciszek Gudaniec. Pogrzeb odbędzie się w piątek 23 maja. O godzinie 10.00 w kaplicy przy plebanii zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Obrzędy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim rozpoczną się o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W czwartek 15 maja po długiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Władysława Nadolskiego z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 19 maja.
Msza święta pogrzebowa zostanie w tym dniu odprawiona w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach o godzinie 10.00. O godzinie 11.30 rozpoczną się obrzędy w kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie ciała do grobu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś, 18 kwietnia, Pan powołał do siebie śp. Władysława Bejera z Łochowic.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 22 kwietnia. O godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta żałobna w intencji zmarłego. Wystawienie ciała w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 12.30. Uroczystości w kaplicy i odprowadzenie do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W poniedziałek 24 marca po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Stanisława Piotrowskiego ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 26 marca.

O godzinie 10.30 w kościele św. Stanisława Bpa w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa, po której zakończeniu kondukt z ciałam zmarłego przejedzie na cmentarz komunalny w Krośnie Odrzańskim. Tam około godziny 11.30 nastąpi przejście od bramy cmentarnej do grobu, w którym zmarły zostanie złożony.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś, po długiej chorobie, Pan powołał do siebie śp. Józefa Kuszę ze Skórzyna. Uroczystość pogrzebowa przewidziana została na sobotę 8 marca. W tym dniu w kościele św. Stanisława w Skórzynie zostanie odprawiona o godzinie 11.00 Msza święta żałobna. Po Eucharystii kolumna z ciałem zmarłego przejedzie na cmentarz komunalny w Krośnie Odrzańskim, gdzie bezpośrednio po przybyciu nastąpi złożenie zmarłego w grobie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej zaprasza na kurs przedmałżeński – w formie tzw. „wieczorów dla zakochanych”. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 11 lutego przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. Kurs składa się z dziewięciu kolejnych spotkań wtorkowych. Szczegółowe informacje oraz zapisy u organizatorów. Tel. Paweł i Katarzyna Konsurowie 601 965 737.

4 lutego 2014 r. w Zielonej Górze, w wieku 84 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. kanonik Mieczysław Pytka.

Urodził się 4.02.1930 r. w Niecieczy (diecezja tarnowska), święcenia prezbiteratu otrzymał 29.06.1955 r. w Tarnowie. Do roku 1968 pracował jako wikariusz w diecezji tarnowskiej (parafie: Tuchów, Pilzno, Mielec i Bochnia). W 1968 r. podjął pracę duszpasterską w diecezji gorzowskiej, do której został inkardynowany po pięciu latach 2 lipca 1973 r. Był wikariuszem w Świdwinie i Międzyrzeczu (św. Jana Chrzciciela), a następnie proboszczem w Wieleniu (od 1973 r.) i Krośnie Odrzańskim (od 1991 r.). W latach 1991-2005 pełnił urząd dziekana dekanatu Krosno Odrzańskie W 2000 r. został uhonorowany tytułem Kanonika R.M. 1.08.2005 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Msza święta pożegnalna zostanie odprawiona w sobotę, 8 lutego br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim pod przewodnictwem bpa Adama Dyczkowskiego (homilię wygłosi ks. kanonik Piotr Bortnik - dyrektor Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze). Przed mszą, od godziny 9.00 zaplanowano czuwanie modlitewne.
Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w poniedziałek, 10 lutego br., o godzinie 14.00 w kościele parafialnym parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Niecieczy - diecezja tarnowska, dekanat Żabno (o godz. 13.30 modlitwa różańcowa w intencji zmarłego). Bezpośrednio po niej nastąpi przejście na cmentarz parafialny w Niecieczy i ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana.

Śp. ks. kanonika Mieczysława Pytkę polecam modlitwie i zachęcam do uczestnictwa w pożegnaniu i obrzędach pogrzebowych.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Wczoraj - 21 stycznia - Pan powołał do siebie śp. Helenę Jakubowską z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 24 stycznia. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach. Wyprowadzenie zmarłej z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dnia 20 stycznia 2014 r. w Żarach, w wieku 71 lat, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji tarnowskiej, pracujący od 1975 r. w naszej diecezji, ks. kan. Władysław Kleszcz.
Urodzony 21.09.1942 r. w Pogwizdowie (pow. Bochnia), święcenia prezbiteratu przyjął 31.05.1970 r. w Tarnowie.
 Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach:
1970-1972 - wikariusz parafii w Stróżach (diecezja tarnowska),
1972-1975 - wikariusz parafii w Szczawie (diecezja tarnowska),
1975-1977 - wikariusz parafii w Krośnie Odrzańskim,
1977-1980 - wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żarach,
1980-1988 - proboszcz parafii w Grotowie,
1988-2007 - proboszcz parafii w Chichach; 1997-2003 - wicedziekan dekanatu Szprotawa.
Od 1 sierpnia 2007 r. na emeryturze w Żarach.
Msza św. pożegnalna z udziałem księży dekanatu Żary zostanie odprawiona w czwartek, 23 stycznia br., o godz. 21.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Żarach (od godz. 19.00 czuwanie modlitwne).
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego odprawiona zostanie w piątek, 24 stycznia br., o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowziecia NMP w Żarach (od godz. 10.00 czuwanie modlitewne). Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu przy kościele.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Stanisława Walusia z Bielowa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 14 stycznia. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 9.00 w kaplicy Pierwszych Męczenników Polski w Bielowie. Wyprowadzenie ciała z kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 10.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Mieczysławę Sulkowską ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 13 stycznia. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele filialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Skórzynie o godzinie 10.00. Wystawienie ciała Zmarłej w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 11.00. Odprowadzenie do grobu z kaplicy cmentarnej o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W wigilię Bożego Narodzenia Pan powołał do siebie śp. Bogusława Jakubowskiego z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 grudnia. Msza święta w intencji Zmarłego będzie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 9.00, wystawienie ciała w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 10.00, obrzędy liturgiczne na cmentarzu komunalnym o godzinie 10.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Pragniemy poinformować, iż ofiary złożone podczas mszy świętych pasterskich tradycyjnie przeznaczone są na Fundusz Ochrony Matki i Dziecka imienia Biskupa Wilhelma Pluty. Fundusz ten świadczy pomoc materialną matkom samotnie wychowującym dzieci, wspiera ruch Gaudium Vitae opiekujący się rodzinami w trudnej sytuacji finansowej a posiadającymi dzieci do lat 3, wspiera również dzieła służące dobru małżeństw i rodzin oraz obronie życia.
Za wszelkie wsparcie już dziś Wydział Duszpasterstwa Rodzin składa serdeczne podziękowanie.

We wtorek 12 listopada w godzinach popołudniowych w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim zakończył swoją ziemską pielgrzymkę Śp. Ks. Marek Orpel - rezydent w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie. Śp. Ks. Marek Orpel urodził się 12 kwietnia 1955r., święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 r w Gorzowie Wlkp.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Wczoraj odeszła do nieba w czwartym roku życia po ciężkiej chorobie pochodząca z Łochowic śp. Martynka Hochenzy. Msza święta w jej intencji zostanie odprawiona w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach we wtorek 12 listopada o godzinie 12.30. Po Mszy świętej odbędą się obrzędy pożegnania a po nich przejazd na cmentarz komunalny w Krośnie Odrzańskim, gdzie ciało dziecka zostanie złożone w grobie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Bardzo proszę by młodzież z rocznika 1999, która pragnie rozpocząć drogę przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, wypełniła kwestionariusz z danymi kandydata do bierzmowania (do pobrania ze strony parafialnej) i dostarczyła go do kancelarii parafialnej wraz z podpisanym na odwrocie zdjęciem legitymacyjnym w terminie do niedzieli 17 listopada.

W dniu 22 października, zakończył swoją ziemską wędrówkę śp. Piotr Dymitruk, ojciec Księdza Zbigniewa Dymitruka - proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w miejscowości Skąpe.
Pogrzeb śp. Piotra Dymitruka, pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego, odbędzie się w sobotę 26 października w miejscowości Długie koło Szprotawy, parafia Mycielin.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dnia 13 października 2013 r., po długiej chorobie, w wieku 53 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kan. Michał Zielonka, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Zawadzie oraz dziekan Dekanatu Zielona Góra - świętej Jadwigi.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta odprawiona zostanie w czwartek, 17 października br., o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Zawadzie. Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu przy kościele.
W przeddzień pogrzebu, tj. w środę o godz. 12.00 sprawowana będzie Msza św. pożegnalna w kościele parafialnym w Zawadzie, a po niej czuwanie modlitewne.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Pan Sołtys i Rada Sołecka z Łochowic zapraszają wszystkich mieszkańców wioski na bardzo ważne spotkanie, które odbędzie się w sali wiejskiej w piątek 18 października o godzinie 19.00.
Celem spotkania będzie ustalenie koniecznych i potrzebnych dla miejscowej społeczności inwestycji, które będą mogły być zrealizowane z funduszu obywatelskiego.

Dziś w Godzinie Miłosierdzia Pan powołał do siebie śp. Mariannę Rosalską, najstarszą parafiankę z Osiecznicy.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 8 października. W tym dniu o godzinie 10.15 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Wyprowadzenie ciała zmarłej Marianny z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu będzie o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W czwartek 3 października zmarł nagle Czesław GIERASIMCZYK - ojciec ks. Tomasza Gierasimczyka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej.

Uroczystości pogrzebowe śp. Czesława, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego, odbędą się w poniedziałek 7 października w Gorzowie Wielkopolskim, w parafii NMP Królowej Polski (ul. Żeromskiego). Wystawienie ciała o godzinie 10.45 a Msza święta pogrzebowa o godzinie 11.30. Po zakończeniu Mszy świętej od drugiej bramy Cmentarza Komunalnego przy ulicy Żwirowej wyruszy kondukt żałobny do miejsca spoczynku zmarłego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer wymagany przez prawo diecezjalne do obsługi uroczystości religijnych odbędzie się w dniu 12 październiku 2013 r.(sobota) w budynku Instytutu  Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze przy ulicy Bułgarskiej 30 (kościół pw. Ducha Świętego).
Forma kursu: jednodniowy, w godzinach od 09.00 do 16.15. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, legitymację, ozdobny certyfikat. W dniu kursu uczestnicy otrzymują jedynie zaświadczenie o ukończeniu. Osoby, które chciałyby otrzymać legitymację na  zakończenie kursu, proszone są o dostarczenie do sekretariatu zdjęcia (format 35mm x 45mm) w terminie do 7 października; uczestnicy, którzy dostarczą zdjęcie po wyznaczonym terminie lub w dniu kursu, otrzymają legitymację w późniejszym czasie.
Koszt kursu: 200,00 zł – płatne przed kursem lub w dniu kursu w sekretariacie IFT.
Zgłoszenia można dokonać wysyłając na adres e-mailowy (sekretariat@ift.zgora.pl) swoje dane(imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i e-mail kontaktowy).

Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.

Odbędzie się w dniu 21 września bieżącego roku. Rozpocznie się o godzinie 9.30 we wsi Święty Wojciech – na miejscu męczeństwa. Tam zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne, a następnie uczestnicy w procesji z relikwiarzem Pięciu Braci udadzą się do poświęconej im świątyni w Międzyrzeczu. O godzinie 13.00 rozpocznie się uroczysta Eucharystia, a po niej czas radosnego świętowania na przykościelnym placu.

Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Częstochowy
 
W dniu 22 września br. (niedziela) w Częstochowie odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin.

Rekolekcje DIALOGI MAŁŻEŃSKIE
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach dla małżeństw, które zostaną poprowadzone przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie „Dialogi we dwoje”. Rekolekcje odbędą się w ostatnim weekendzie września tj. 27-28-29 w Rokitnie. Rekolekcje mają na celu poprawienie komunikacji małżeńskiej przy jednoczesnym odkryciu bliskości Boga. Bliższe informacje można uzyskać u par prowadzących: Mariola i Piotr Narowscy tel: 68 3268801 / 607 180 539 oraz Jola i Adam Kot tel: 695 425 975.

Rekolekcje KUNICE

Dom Rekolekcyjny w Żarach-Kunice zaprasza serdecznie na rekolekcje dla małżeństw, które odbędą się w ostatni weekend września tj. 27-28-29. Rekolekcje poprowadzą: ks. Artur Adamczak oraz Pan Mieczysław Guzewicz. Koszt rekolekcji to 300 zł. Informacje i zapisy: tel. 605 432 680.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie w poniedziałek - 2 września.

W Osiecznicy: Msza święta w kościele parafialnym o 8.15. Inauguracja w szkole o 9.15.

W Maszewie: Msza święta w kościele parafialnym o 8.15. Inauguracja w szkole o 9.30.

Poświęcenie pomocy szkolnych dzieciom z klasy pierwszej podczas niedzielnych Mszy świętych - 1 września.

Wczoraj o godzinie 19.00 Pan powołał do siebie w Radnicy śp. Wiktorię, matkę ks. Jerzego Krauze, tamtejszego Proboszcza. Pogrzeb rozpocznie się w Radnicy w poniedziałek 2 września o godzinie 18.00 Mszą świętą żałobną koncelebrowaną przez kapłanów dekanatu i innych przybyłych księży. Po Mszy ciało zmarłej zostanie przewiezione do rodzinnych Żabic w Parafii Czarnów k/Kostrzyna nad Odrą. We wtorek o godzinie 14.00 w kościele w Żabicach będzie odprawiona Msza święta pogrzebowa, po której zakończeniu ciało śp. Wiktorii spocznie na tamtejszym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś, po długiej i ciężkiej chorobie, Pan powołał do siebie śp. Piotra Ciołka z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 2 września. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach o godzinie 10.00. Wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze miało miejsce podpisanie umów w ramach unijnego Programu Rozwoju i Odnowy Wsi. Wśród sześćdziesięciu zatwierdzonych z całego województwa projektów znalazł się projekt złożony przez naszą Parafię, dotyczący remontu kościoła filialnego w Łochowicach.

Kilka zdjęć z wydarzenia zostało umieszczonych w Galerii.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Kazimierza Dziętło ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 22 lipca. Msza święta pogrzebowa zostanie w tym dniu odprawiona w kościele św. Stanisława bpa w Skórzynie o godzinie 12.00. Wyprowadzenie zmarłego z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Stanisława Kwiatkowskiego z Osiecznicy. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we czwartek 18 lipca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 10.00. Wyprowadzenie zmarłego z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W dziale plików do pobrania został umieszczony tekst pierwszej Encykliki papieża Franciszka - Lumen Fidei (Światło Wiary). Zachęcam do pobrania i zapoznania się z tym dokumentem, w którym Ojciec Święty w bardzo piękny i przystępny sposób pisze o wierze człowieka. W "Roku Wiary" jest to bardzo ważne słowo, w którym znajdziemy wiele odpowiedzi na często pojawiające się pytania czy wątpliwości.

Bardzo serdecznie zapraszamy na szlak kolejnej Pielgrzymki Pieszej z Krosna Odrzańskiego do Częstochowy w dniach od 1 do 12 sierpnia. Zechciej przeżyć drogi bracie i siostro tą wspaniałą przygodę wspólnego pielgrzymowania. Wszelkie informacje i zapisy - Parafia pw. św. Jadwigi Śl. w Krośnie Odrzańskim. Spotkanie przedpielgrzymkowe odbędzie się 28 lipca o godzinie 16.30 w kościele pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim.

Po Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Wieliczce nowe brzmienie otrzymało czwarte przykazanie kościelne dla Kościoła w Polsce. Stosowna poprawka pojawiła się w części pierwszej małego katechizmu dla dzieci pierwszokomunijnych znajdującego się w dziale plików do pobrania.

Dziś odeszła do Pana śp. Emilia Szabucka z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek - 14 czerwca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach o godzinie 12.00; wyprowadzenie zmarłej z kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Wandę Baranowską z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę - 8 czerwca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 11.00, wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 12.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie po ciężkiej chorobie śp. Edwarda Tomanka z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 5 czerwca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 11.30, wyprowadzenie ciała zmarłego z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan powołał do siebie śp. Zygmunta Piwnickiego z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 24 maja. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 11.30, natomiast odprowadzenie zmarłego z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W dziale Sakramenty święte - I Komunia zostało zamieszczone kalendarium przygotowania dzieci naszej Parafii do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej w roku szkolnym 2013/2014.

Dnia 7 maja 2013 r. w szpitalu w Zielonej Górze w wieku 81 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. kan. Edward GRUDZIECKI.
Urodzony 15.06.1931 r. w Wilnie, święcenia prezbiteratu przyjął 05.06.1955 r. w Gorzowie Wlkp.
Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach:
1955-1960 - wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu,
1960-1961 - wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim,
1961-1962 - wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sielsku (obecnie archidiecezja szczecińsko-kamieńska),
1962-2006 - administrator (proboszcz) parafii pw. św. Mikołaja w Raculi.
W latach 1957-1958 pełnił funkcję kapelana biskupa gorzowskiego Teodora Benscha, a w latach 1965-1998 - wicedziekana dekanatu Zielona Góra - św. Jadwigi.
W roku 1998 zotał odznaczony tytułem kanonika R.M.
Od 01.08.2006 r. przebywał na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy odprawiona zostanie we wtorek, 14 maja br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Raculi. Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu na cmentarzu komunalnym w Raculi (od godz. 9.00 czuwanie modlitewne w kościele).
W przeddzień pogrzebu, o godz. 18.00 sprawowana będzie Msza św. pożegnalna w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Drzonkowie (od godz. 17.00 czuwanie modlitewne w kościele).
Śp. ks. kan. Edwarda Grudzieckiego polecamy modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziś Pan nagle powołał do siebie śp. Annę Kijewską z Bielowa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 30 kwietnia. Msza święta pogrzebowa będzie w tym dniu odprawiona w kaplicy w Bielowie o godzinie 12.00. Wyprowadzenie ciała zmarłej Anny z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Dziś w wieku 63 lat odszedł do Pana śp. Zdzisław Piestrzyński, ojciec ks. Piotra Piestrzyńskiego, wikariusza parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. infułata Romana Harmacińskiego zostanie odprawiona we wtorek 23 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu parafialnym w Kolsku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dzisiaj w wieku 72 lat odeszła do Pana śp. Danuta Ludwikowska, mama ks. Dariusza Ludwikowskiego, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach w naszym dekanacie.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy zostanie odprawiona we wtorek 23 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w kościele filialnym pw. św. Katarzyny w Rzepinie (przy cmentarzu). Bezpośrednio po Mszy św. nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Rzepinie.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Dziś Pan powołał do siebie śp. Czesława Siewierskiego ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 23 kwietnia. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Bytnicy o godzinie 13.00. Po zakończeniu Mszy dalsze obrzędy będą mieć miejsce na tamtejszym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W Poniedziałek Wielkanocny - 1 kwietnia - w wieku 88 lat odeszła do wieczności śp. Maria Romanów, mama księdza Edwarda Romanów, emerytowanego proboszcza parafii Pław i Radnica w naszym dekanacie.
Pogrzeb śp. Marii odbędzie się w czwartek (4 kwietnia br.) o godz 12.00 w parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Wojciecha w miejscowości GRODZIEC /k. Opola (diec. opolska).

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

14 marca zmarł w Żaganiu zameldowany w Osiecznicy śp. Marian Nowakowski. Pogrzeb odbędzie się w środę 20 marca. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym o godzinie 11.00, odprowadzenie z kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dziś Pan powołał do siebie śp. Stefana Bala z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 16 marca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 11.30. Odprowadzenie ciała zmarłego Stefana z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dziś Pan powołał do siebie śp. Mariannę Jarocką ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 14 marca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława w Skórzynie o godzinie 9.30. Odprowadzenie ciała zmarłej Marianny z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W wieku lat 90 odeszła do Pana śp. Cecylia Rusin, mama ks. Józefa Rusina, proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Goraju i byłego proboszcza naszej Wspólnoty. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 12 marca br. w Limanowej. O godz. 13.00 - wyprowadzenie ciała z kaplicy przedpogrzebowej do Bazyliki MB Bolesnej w Limanowej; o godz. 13.30 - Msza św. pogrzebowa w Bazylice; po mszy św. odprowadzenie ciała na cmentarz w Limanowej.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Pan powołał do siebie śp. Helenę Kalińską ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 12 marca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława w Skórzynie o godzinie 9.30. Odprowadzenie ciała zmarłej Heleny z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Dziś Pan powołał do siebie w Głogowie śp. Józefa Narolskiego z Bielowa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 8 marca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kaplicy w Bielowie o godzinie 11.45. Wyprowadzenie ciała zmarłego z kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W dniu 3 marca 2013 r. odeszła do Pana śp. Janina Gramza (lat 72), mama ks. Sławomira Gramzy, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Brodach.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Adama Dyczkowskiego odprawiona zostanie w środę - 6 marca - o godz. 11.00 w kościele kolegiackim pw. Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich, a po niej nastąpi ostatnie pożegnanie Zmarłej na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Krajeńskich.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Dzięki życzliwości OSP w Osiecznicy możemy w galerii zobaczyć zdjęcia z przywitania w naszej Parafii wizerunku Jezusa Miłosiernego. Przy tej okazji składam wielkie podziękowania Druhom za uświetnienie swoją obecnością tego tak ważnego wydarzenia oraz pomoc organizacyjną.

W nocy z 23 na 24 lutego (z soboty na niedzielę) Pan powołał do siebie śp. Janinę Kudełka z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 28 lutego. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 11.30. Wyprowadzenie zmarłej z kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W piątek 22 lutego w kościele parafialnym po nabożeństwie drogi krzyżowej i Mszy świętej, sprawowanych o godzinie 17.00, odbędzie się spotkanie z Rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowują się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.

We wtorek 5 lutego zmarł Krzysztof Tołściak z Czetowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 8 lutego. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele Matki Bożej Bolesnej w Czetowicach o godzinie 9.00. Odprowadzenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W dziale "Coś dla oka" umieszczony został dokument filmowy przygotowany przez Komisję Episkopatu Polski, w którym znany aktor Radosław Pazura opowiada o swoim nawróceniu. Zachęcam do zapoznania się z tym filmem.

Dzisiaj Pan powołał do siebie śp. Leokadię Ostrowską ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 6 lutego. Msza święta pogrzebowa w kościele św. Stanisława Biskupa w Skórzynie o godzinie 9.30, odprowadzenie zmarłej z kaplicy pogrzebowej do grobu na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Dziś Pan powołał do siebie po długiej chorobie śp. Kazimierę Druchlińską z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 4 lutego. Msza pogrzebowa w kościele parafialnym o godzinie 11.30. Odprowadzenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

We wtorek 29 stycznia zmarł w Bielowie Leon Ziemlewski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 1 lutego na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W poniedziałek 28 stycznia br. w wielu lat 80 odeszła do Pana śp. Marianna Czerwińska, mama ks. kan. Stanisława Czerwińskiego, proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie i kustosza tamtejszego sanktuarium. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 30 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze (w tzw. starej części) rozpoczną się od godz. 13.10 procesją spod bramy cmentarnej. Obrzędom będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński.
Ks. kan. Stanisław Czerwiński prosi o modlitwę w intencji zmarłej mamy.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Dnia 26 stycznia 2013 r. w Stroniu Śląskim w wieku 77 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Marian FEDORKO. Urodzony 29.08.1935 r. w Kuńkowcach (pow. Przemyśl), święcenia prezbiteratu przyjął 26.03.1961 r. we Wrocławiu.
Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach:
1961-1967 - wikariusz parafii Tuplice,
1967-1971 - wikariusz parafii Szprotawa i Mycielin,
1971-1982 - administrator parafii pw. św. Wawrzyńca w Rapocinie,
1982-1988 - administrator parafii pw. św. Michała Archanioła w Kwielicach,
1988-1993 - proboszcz parafii pw. NMP Częstochowskiej w Radnicy.
Od 25.08.1993 r. przebywał na emeryturze w Stroniu Śląskim.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta odprawiona zostanie w środę, 30 stycznia br. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Stroniu Śląskim (diecezja świdnicka). Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu na cmentarzu w Stroniu Śląskim.
Śp. ks. Mariana Fedorko polecamy modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dzisiaj Pan powołał do siebie śp. Ignacego Przeździęka z Osiecznicy. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 11.30. Wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13.30.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W poniedziałek 17 grudnia Pan powołał nagle do siebie śp. Mieczysława Łuszczyńskiego z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 20 grudnia. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kaplicy przy plebanii o godzinie 11.30. Wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13.30.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dziś w godzinach porannych Pan powołał do siebie śp. Dionizego Nawrota z Osiecznicy. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia. O godzinie 9.30 w kaplicy przy plebanii w Osiecznicy zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Wyprowadzenie ciała zmarłego z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 11.30.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W piątek 14 grudnia na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim odbędzie się pogrzeb Ireneusza Siewierskiego, który zginął podczas pożaru w Przylepie. O godzinie 11.30 nastąpi wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej do grobu.


Polecajmy zmarłego Bożemu Miłosierdziu. 

Dziś Pan powołał do siebie śp. Zofię Dobrzańską z Osiecznicy. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w środę 12 grudnia. O godzinie 11.30 w kaplicy przy plebanii zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. O godzinie 13.30 nastąpi wyprowadzenie ciała zmarłej z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

We wtorek 4 grudnia po ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie w Zielonej Górze śp. Genowefę Gwizdoń z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 8 grudnia. O godzinie 10.00 w kościele Chrystusa Króla w Łochowicach zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. O godzinie 11.30 wyprowadzenie ciała z kaplicy do grobu na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W środę 28 listopada br., przeżywszy 83 lata, w tym 61 lat w małżeństwie, odszedł do Pana śp. Jerzy Zięciak, ojciec ks. prałata Rafała Zięciaka, proboszcza parafii pw. Podw. Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 1 grudnia 2012 r. o godz 12.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu w Kolsku.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W czwartek 22 listopada o godz. 12.00 w domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do Pana ks. Tadeusz Salwa CM.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Krakowie na Kleparzu (ul. św. Filipa 19) 27 listopada br (wtorek) o godz. 10.30. Dalsze obrzędy pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie o godz. 12.30. Ceremoniom pogrzebowym będzie przewodniczył bp Paweł Socha.
Ks. Tadeusz Salwa CM przez dwadzieścia pięć lat pracował na terenie naszej diecezji, najpierw jako wykładowca historii Kościoła i patrologii w seminarium duchownym w Paradyżu, a następnie jako proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Trzcielu.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Ksiądz Biskup Stefan Regmunt skierował do wszystkich Duszpasterzy i Diecezjan zaproszenie do udziału w drugiej rocznicy poświęcenia Figury Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. Słowo naszego Pasterza znajdziemy w dziale listów i komunikatów biskupów na naszej stronie.

W kąciku liturgicznym znajdziemy informacje związane z zyskaniem odpustów za dusze czyśćcowe w pierwszym tygodniu miesiąca listopada. Zachęcam do zapoznania się z tymi możliwościami pomocy dla naszych bliskich zmarłych.

W poniedziałek 22 października rozpocznie się w kościele św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim kurs przedmałżeński. Spotkania odbywać się będą (do soboty włącznie) każdego dnia o godzinie 19:00. Zakończenie kursu będzie w kościele św. Andrzeja w niedzielę. O godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza święta, po której uczestnicy kursu otrzymają świadectwa.

Powoli zbliża się miesiąc listopad, w którym szczególnie wspieramy naszych zmarłych modlitwą. Przypominam, że w dziale plików do pobrania znajdują się kartki wypominkowe, które po wydrukowaniu i wypełnieniu imionami naszych bliskich zmarłych możemy przekazywać w świątyniach podczas niedzielnych Mszy świętych bądź w kancelarii parafialnej.

W "Kąciku liturgicznym" pojawiło się, w związku z rozpoczynającym się Rokiem Wiary, Wyznanie Wiary ułożone przez Ojca Świętego Pawła VI, które tłumaczy w przystępny sposób znaczenie poszczególnych artykułów Credo. Zachęcam do zapoznania się z tekstem.

Dzisiaj Pan powołał do siebie śp. Eugeniusza Łobacza ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 10 października. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele św. Stanisława w Skórzynie o godzinie 11:30. Odprowadzenie do grobu z kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13:30.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W dziale "Listy i Komunikaty Biskupów" możemy zapoznać się z Listem Episkopatu Polski na 12 Dzień Papieski oraz z Komunikatem z 359. Zebrania Plenarnego Komisji Episkopatu Polski.

Dziś odszedł nagle do Pana śp. Czesław Szwed z Łochowic.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 2 października. Według wstępnych ustaleń, Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele filialnym w Łochowicach o godzinie 12.00. Wyprowadzenie zmarłego z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13.30.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Na naszej stronie zagościła Kancelaria on-line, która umożliwia otrzymanie niektórych dokumentów czy zaświadczeń pocztą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania. Będzie to dużym ułatwieniem, szczególnie dla osób zamieszkujących w odległych miejscowościach. Także po wcześniejszym zgłoszeniu ułatwi to osobisty odbiór dokumentu, który już przygotowany  będzie oczekiwał w kancelarii, lub może zostać dostarczony przy okazji niedzielnej Mszy świętej do kościołów filialnych.
eKancelarię znajdziemy w dziale "Informacje o Parafii".

Dziś w godzinach rannych Pan powołał do siebie śp. Genowefę Dogoda z Czetowic. Uroczystości pogrzebowe będą mieć miejsce w środę, 19 września. O godzinie 9:30 w kościele filialnym w Czetowicach zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Wyprowadzenie z kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 11:30.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Młodzież z rocznika 1998, która pragnie rozpocząć swoje przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania, proszona jest do udziału we Mszy świętej o godzinie 17:00 w najbliższy piątek - 21 września - w kaplicy przyplebanijnej w Osiecznicy. Po Mszy odbędzie się spotkanie informacyjne. Zakładany termin bierzmowania dla tego rocznika to rok 2015.

J. E. Ks. Biskup Stefan Regmunt wystąpił z apelem do Diecezjan, ukazując znaczenie jakie w dzisiejszych czasach posiadają media katolickie, oraz zachęcając do ich czytania i prenumeraty. Tekst komunikatu znajdziemy na naszej stronie w zbiorze dokumentów biskupa diecezjalnego. Zachęcam do zapoznania się ze słowem naszego Pasterza.

W związku ze zbliżającym się Kongresem Ewangelizacyjnym Ruchów i Stowarzyszeń, który zapoczątkuje w naszej diecezji ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary, Ks. Biskup Stefan Regmunt wystosował okolicznościowy List. Jest on udostępniony w dziale Listy i Komunikaty Biskupów - Biskup Diecezjalny.

Pan powołał do siebie śp. Marię Kugielską - mamę Ks. Kan. Andrzeja Kugielskiego proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bobowicku.
Pogrzeb śp. Marii Kugielskiej odbędzie się w środę 12 września o godzinie 12.00 w Dąbrówce Wielkopolskiej. Uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczył Bp Paweł Socha.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W sobotę 15 września w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się "Marsz w obronie Telewizji TRWAM. Rozpoczęcie marszu nastąpi o godzinie 16.00 spod pomnika papieża na placu Jana Pawła II a zakończenie w kościele katedralnym, gdzie o godzinie 18.00 ks. Biskup odprawi Mszę świętą.

W sobotę, 1 września, pan Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Łochowic do wspólnego grillowania na zakończenie wakacji, które rozpocznie się o godzinie 18:00 na placu przy sali wiejskiej. 

Wczoraj po ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Teresę Rapcewicz z Czetowic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 25 sierpnia. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele filialnym w Czetowicach o godzinie 11:30. Odprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 13:00.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Wczoraj nastąpiła awaria serwerów naszego dostawcy internetu, co spowodowało utratę wszystkich informacji na stronie, które były wprowadzane pomiędzy 5 a 15 sierpnia. Wszelkie te dane (za wyjątkiem działu wiadomości) zostały już przywrócone. 

Od dzisiaj możemy już rezerwować pocztą mailową intencje Mszy świętych na 2013 rok. Proszę, by przed wysłaniem zgłoszenia najpierw sprawdzić czy dany termin jest wolny. Intencje będą wpisywane w kolejności zgłoszeń, więc jeśli data się powtórzy to Msza z kolejnego zgłoszenia zostanie zarezerwowana w najbliższym od planowanego możliwym czasie.

Dnia 29 lipca 2012 roku, w 91 roku życia, zmarł śp. Michał Dajczak, Ojciec Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 1 sierpnia br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. O godz. 11.00 trumna z ciałem zostanie wniesiona do kościoła i odmówiona zostanie Modlitwa Różańcowa. O godz. 12.00 rozpocznie się koncelebrowana Msza św. pogrzebowa. Następnie kondukt żałobny przejedzie na Cmentarz Komunalny w Świebodzinie, gdzie od bramy cmentarnej uformuje się procesja do grobu.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Wczoraj zmarł nagle śp. Henryk Wojciechowski z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 27 lipca. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 10:00. Odprowadzenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 12:00.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W dziale Listów Episkopatu Polski możemy zapoznać się z Listem na miesiąc sierpień, będący od szeregu lat miesiącem trzeźwości, oraz czasem szczególnej modlitwy o trzeźwość Narodu.

Dnia 11 lipca 2012 r. w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze w wieku 77 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. kan. Stanisław Gręś (ur. 27.04.1935 r. w Karpowiczach - parafia Suchowola, archidiecezja białostocka; święcenia prezbiteratu w katedrze wrocławskiej dnia 24.06.1962 r.).
Wikariusz parafii: Gądkowice (1962-1964), Duszniki Zdrój (1964-1968), Przeworno (1968-1971); proboszcz parafii: Bożnów (1971-1982), Krzeszyce (1982-1987), Gralewo (1987-1994), Kwielice (1994-2000); dyrektor biblioteki Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu (2000-2007); diecezjalny referent ds. ekumenizmu (1978-2007); notariusz Trybunału Beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty (2002-).
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego odprawiona zostanie w poniedziałek, 16 lipca, o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze (od godz. 10 czuwanie modlitewne). Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górzę (kwatera kapłańska w starej części cmentarza).


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W dniu 9 lipca br. w Sulechowie odszedł do Pana śp. Jan Dmytruk, ojciec ks. Jerzego Dmytruka - pochodzącego z Sulechowa dziekana i proboszcza parafii Alsfeld (diecezja Mainz/Niemcy).
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 12 lipca (czwartek) o godz. 13.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Dalsze obrzędy pogrzebowe bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu w Podlegórzu (parafia Smolno Wielkie).


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dziś Pan powołał do siebie śp. Ryszarda Celebąka z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 4 lipca. Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 10:00. Odprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu nastąpi o godzinie 12:00.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W piątek 29 czerwca o godzinie 19:00 w kościele parafialnym w Osiecznicy rozpocznie się główna uroczystość odpustowa naszej Wspólnoty. W tym roku sumę odpustową ku czci świętych Apostołów Piotra i Pawła będzie sprawował ks. proboszcz Stanisław Stefańczyk z Ochli. Po Mszy świętej procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Msza święta na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy w piątek 29 czerwca o godzinie 8:15. Modlić będziemy się  w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników szkól, prosząc o wszelkie łaski i błogosławieństwo od Boga. Po Mszy świętej nastąpi przejście do budynku szkoły i uroczysty apel.  

Przypominam, że w czwartek 28 czerwca od godziny 16:30 w kościele parafialnym w Osiecznicy odbędzie się spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego 2011/2012.Po spowiedzi nabożeństwo czerwcowe i Msza święta.

W dziale "Listy i Komunikaty Biskupów" można zapoznać się z Komunikatem z 358 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce we Wrocłewiu w dniach 21-23 czerwca br.

Dnia 20 czerwca 2012 r. w Zielonej Górze w wieku 77 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. kan. Mieczysław Wykrota (rocznik święceń 1959 - Wrocław). W latach 1972-1975 był proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach, w latach 1975-1989 proboszczem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich, w latach 1989-1996 proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp., a w latach 1996-2005 proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. Od 2005 r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.
Msza św. w intencji zmarłego Kapłana zostanie odprawiona w poniedziałek, 25 czerwca, o godz. 18.00 w kościele filialnym pw. Opatrzności Bożej w Nowym Miasteczku (od godz. 17 czuwanie modlitewne).
We wtorek, 26 czerwca, o godz. 09.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne, natomiast Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kościele filialnym w Nowym Miasteczku. Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu na cmentarzu komunalnym w Nowym Miasteczku.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W niedzielę 17 czerwca odeszła do Pana śp. Krystyna Kaczmarek (lat 66), mama ks. Roberta Kaczmarka, wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim w środę 20 czerwca o godz. 9:00, a o godzinie 11:00 nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ulicy Żwirowej.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W najbliższą, sobotę 23 czerwca, o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Skórzynie rozpocznie się spotkanie z historią miejscowości połączone z otwarciem wystawy pod tytułem "Polacy, Niemcy i Ukraińcy - polifonia pamięci o migracjach przymusowych". Na spotkaniu obecni będą byli mieszkańcy wioski, którzy przybędą z Niemiec.
Do zwiedzania wystawy zaprasza pani Beata Halicka z Instytutu Ekologii Stosowanej w Skórzynie oraz pan Jerzy Urbaniak, Sołtys Skórzyna.

Zespół Szkół Katolickich  w Zielonej Górze zaprasza chętnych do klasy  gimnazjum i liceum - nabór jeszcze trwa.
Możliwe są zapisy do klas wyższych. Więcej informacji w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły - http://katolik.zgora.pl

W najbliższą sobotę - 16 czerwca - w kaplicy w Bielowie zostanie odprawiona o godzinie 16:00 Msza święta, podczas której będziemy modlić się o szczególne łaski od Boga dla Czcigodnych Jubilatów Urszuli i Franciszka Szymczaków, przeżywających 55 rocznicę swojej drogi małżeńskiej.
Msza święta z liturgii niedzielnej będzie w tym dniu - bez zmiany - odprawiona o godzinie 18:00.

Zachęcam do wysłuchania wypowiedzi Andrzeja Grajewskiego, byłego zastępcy redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego, pracownika IPN-u i polityka, na temat szumu medialnego związanego z Komisją Majątkową i finansowaniem Kościoła.
Nagranie znajdziemy w dziale "Ważne słowa" - "Wypowiedzi na ważne tematy".

Otrzymałem informację o jeszcze jednej możliwości skorzystania ze spotkań kursu przedmałżeńskiego w naszym dekanacie.
Spotkania odbędą się w dniach od 18 do 23 czerwca (poniedziałek - sobota) w kościele parafialnym w Bytnicy i rozpoczynać się będą o godzinie 19:00.

Od poniedziałku (28 maja) do piątku (1 czerwca) w kościele parafialnym pw. świętej Elżbiety Portugalskiej w Pławiu odbędzie się kurs przedmałżeński. Spotkania rozpoczynać się będą każdego dnia o godzinie 19:00.
Będzie to ostatnia przed wakacjami okazja uczestniczenia w takim kursie w naszym dekanacie, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nim udziału.

Dziś w godzinach porannych, po ciężkiej chorobie, Pan powołał do siebie śp. Roberta Łoja z Łochowic. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 22 maja o godzinie 12:00 Mszą świętą żałobną odprawioną w kościele pw. Chrystusa Króla w Łochowicach. Dalsze obrzędy - w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim - z odprowadzeniem zmarłego do grobu rozpoczną się o godzinie 13:30.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Zwrócono się do mnie z prośbą o przekazanie wiadomości, że w dniach 7 - 16 września br. będzie miał miejsce wyjazd z Krosna Odrzańskiego do Medjugorje. Koszt wyjazdu to 550 złotych i 170 euro. Zawiera się w nim przejazd autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu oraz obsługa przewodnika. Zgłoszenia chętnych przyjmuje pani Krystyna pod numerem telefonu 602-503-904.

Dziś, po ciężkiej chorobie, Pan powołał do siebie śp. Sylwestra Koniecznego (ur. 6 grudnia 1935 roku), ojca ks. Pawła Koniecznego, proboszcza parafii św. Wojciecha w Czerwieńsku.Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwek ks. bpa Pawła Sochy rozpoczną się Mszą świętą odprawioną we wtorek, 15 maja, o godzinie 11:00 w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim. Po Mszy świętej kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz przy ulicy Żwirowej, gdzie od bramy głównej nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W czwartek 3 maja 2012 roku, w godzinach porannych zakończył nagle swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. Mirosław Bachman – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich (Dek. Łęknica).

Uroczystości żałobne w kościele parafialnym w Żarkach Wielkich odbędą się we wtorek (8 maja 2012 r.) w następującym porządku:

- godz. 8.00 – rozpoczęcie czuwania modlitewnego
- godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy.

Uroczystości pogrzebowe w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze (skąd pochodził śp. Ks. Mirosław), odbędą się w środę (9 maja 2012 r.) w następującym porządku:

- godz. 10.00 – rozpoczęcie czuwania modlitewnego
- godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta.
Po Mszy św. nastąpi przejazd na Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze (ul. Wrocławska – „stara część cmentarza”). Egzekwie pogrzebowe rozpoczną się od bramy cmentarza.

Ks. Mirosław Bachman urodził się 11 stycznia 1964 r. w Zielonej Górze. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 r. w Gorzowie Wielkopolskim.
Pracował w następujących parafiach:

Jako wikariusz:
- Pszczew (1990-1991)
- Gorzów Wlkp. (NSPJ) (1991-1996)
- Żary (NSPJ) (1996-1998)
- Bledzew (św. Katarzyny) (1998-1999)
- Grodowiec (św. Jana Chrzciciela) (1999-2001)
- Lubsko (NSPJ) (2001-2004)
- Kostrzyn n/O (MB Rokitniańskiej) (2004-2008)

Jako proboszcz:
- od 2008 r. Parafia pw. MB Różańcowej w Żarkach Wielkich (Dek. Łęknica).

W menu polecanych stron został umieszczony link do internetowej strony cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim. Możemy tam zyskać informacje o aktualnych cenach usług cmentarnych, zamówić różne usługi przy grobach naszych bliskich, zobaczyć zdjęcie grobu, zapalić wirtualny znicz i wiele innych ...

Dzisiaj, 29 kwietnia 2012 r., odeszła do Pana śp. Weronika Bumbul, mama ks. kan. Mariana Bumbula, proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. MB Różańcowej w Lubniewicach w środę 2 maja o godz. 13.00. Po zakończeniu Mszy św. nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu w Lubniewicach.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W dniu dzisiejszym 28 kwietnia 2012 r. odeszła do Pana śp. Anna Iliaszewicz, mama pochodzącego z naszej diecezji ks. Mariusza Iliaszewicza. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim w poniedziałek 30 kwietnia o godz. 12.00. Po zakończeniu Mszy świętej nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2182/12


KOMUNIKAT


Ojciec Święty Benedykt XVImianował księdza Tadeusza Lityńskiego, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cemeriniano.

Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

W dniu dzisiejszym Pan powołał do siebie śp. Celinę Goścień z Czetowic. Uroczystości pogrzebowe planowane są na poniedziałek, 30 kwietnia. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele filialnym w Czetowicach o godzinie 12:00. Odprowadzenie do grobu z kaplicy cmentarza komunalnego w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13:30.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. odeszła do Pana śp. Maria Litwińczuk (lat 91), mama ks. kan. Romana Litwińczuka, proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w środę - 25 kwietnia - o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Sieniawie Żarskiej, a po niej nastąpi ostanie pożegnanie Zmarłej na cmentarzu parafialnym.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Dnia 21 kwietnia 2012 r. w Gorzowie Wlkp. w wieku 81 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Witold Stroiński (rocznik święceń 1956).
W latach 1966-1973 był proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górkach Noteckich, w latach 1973-1978 proboszczem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim, a w latach 1978-1997 proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bogdańcu.
Msza św. w intencji zmarłego Kapłana zostanie odprawiona w środę, 25 kwietnia, o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Bogdańcu (od godz. 18 czuwanie modlitewne).
W czwartek, 26 kwietnia, Eucharystią o godz. 08.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne, natomiast Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta odprawiona zostanie o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Bogdańcu. Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu na cmentarzu komunalnym w Bogdańcu.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Biskup Stefan Regmunt skierował dziś Słowo do Diecezjan, związane z jubileuszami Ojca Świętego Benedykta XVI. Z komunikatem można zapoznać się na naszej stronie w dziale "Listy i Komunikaty Biskupów".

Uroczystości pogrzebowe śp. Teresy Janickiej odbędą się w czwartek 19 kwietnia. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy o godzinie 10:00. Wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu o godzinie 12:00.

Dzisiaj Pan powołał nagle do siebie śp. Teresę Janicką z Osiecznicy. Informacje o Mszy świętej oraz o godzinie pogrzebu podane zostaną w dniu jutrzejszym. 


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W najbliższy poniedziałek - 16 kwietnia - w kościele parafialnym w Leśniowie Wielkim rozpocznie się kurs przedmałżeński. Spotkania odbywać się będą o godzinie 19:00 każdego dnia przyszłego tygodnia.

W dziale plików do pobrania, a także na podstronie "I Komunia" działu "Sakramenty święte", został umieszczony program uroczystości pierwszokomunijnej, która odbędzie się dnia 13 maja br. w naszym kościele parafialnym. Po pobraniu pliku należy go rozpakować z formatu "zip", wpisując przy tym hasło, które podane zostało rodzicom dzieci pierwszokomunijnych podczas ostatniego spotkania. Jeżeli ktoś z rodziców zapomniał hasła, to proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Msza święta pogrzebowa w intencji śp. Andrzeja Jankowskiego zostanie odprawiona w środę 11 kwietnia o godzinie 13:00 w kościele parafialnym. Wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu odbędzie się o godzinie 15:00.

W sobotę 14 kwietnia br. w Zielonej Górze odbędzie się Marsz w Obronie Wolności Mediów i Telewizji Trwam. Rozpocznie go Msza św. odprawiona o godz. 12.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Uczestnicy marszu przejdą aleją Niepodległości pod Ratusz Miejski, aby upomnieć się o wolność w dostępie do katolickich mediów, respektowanie zasad demokracji oraz przyznanie koncesji na nadawanie programu Telewizji Trwam drogą naziemną w systemie cyfrowym.

W piątek 6 kwietnia Pan powołał do siebie śp. Andrzeja Jankowskiego z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę - 11 kwietnia. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osiecznicy. Odprowadzenie do grobu z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim. O godzinach uroczystości pogrzebowych poinformuję we wtorek, po ustaleniach z administracją cmentarza.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Młodzież, która nie zaliczyła egzaminu z katechizmu do bierzmowania w pierwszym podejściu, proszona jest na egzamin poprawkowy, który odbędzie się w Szkole w Osiecznicy w sobotę 14 kwietnia o godzinie 10:30. Tak jak poprzednio, proszę zabrać ze sobą długopisy.

Proszę, by do przerwy świątecznej młodzież z roczników 1995 i 1996 postarała się u swoich katechetów o wpisanie do indeksu ocen z katechizacji, oraz o opinię - z zaznaczeniem w niej - czy katecheta uważa, że dana osoba jest godna przystąpić do sakramentu bierzmowania.

Każdy rodzic od samego urodzenia się dziecka troszczy się o nie i robi wszystko, co możliwe, by było ono bezpieczne i szczęśliwe. Wiemy, jak ważne jest dla dziecka środowisko wzrastania
i rozwoju. Dlatego wybiera się dzieciom przedszkola, szkoły, które zapewnią im najlepszy rozwój i odpowiednią opiekę. Niestety, coraz częściej docierają do nas informacje o wzrastającej z roku na rok liczbie nastolatków sięgających po używki oraz dokonujących przestępstw nawet na terenie szkół.
Jak przeciwdziałać temu zjawisku i uchronić dzieci przed tymi niebezpieczeństwami?
Szkoły katolickie są gwarantem wychowania w oparciu o ponadczasowy, chrześcijański system wartości.
W Zielonej Górze od 1994 roku istnieje Katolickie Liceum Ogólnokształcące, a od 1999 Katolickie Gimnazjum. Zarówno Liceum, jak i Gimnazjum są z założenia małymi szkołami z kilkunastoosobowymi klasami, co sprawia, że łatwiej wspiera się w rozwoju każdego ucznia. Szkoła katolicka tym różni się od innych, że podstawowe zadania edukacyjne wzmacnia stosowaniem zasad wychowania chrześcijańskiego, stwarzając warunki do odkrywania Boga.
Poprzez solidną pracę oraz pokonywanie własnych ograniczeń młodzież uczy się życia we wspólnocie. W szkole tej pracuje się nad tym, aby każdy uczeń mógł w pełni się rozwijać, co owocuje bardzo dobrymi wynikami z egzaminów zewnętrznych.
Już 15 marca rozpoczął się nabór do klas pierwszych Gimnazjum i Liceum na rok szkolny 2012/2013. Zakończy się on 30 kwietnia. Wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.katolik.zgora.pl i do osobistego kontaktu.

W dziale plików do pobrania został umieszczony program Pielgrzymki do Sanktuariów Europy Zachodniej, planowanej na dni 17 - 29 września br.
Zachęcam do zapoznania się z tą ofertą.

W sobotę - 10 marca - o godzinie 10:30 w Szkole w Osiecznicy odbędzie się zapowiadany wcześniej pisemny egzamin z wiedzy katechizmowej dla młodzieży z roczników 1995 i 1996, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Proszę o zabranie ze sobą długopisów.

W dniach 16 – 18 marca 2012 roku (od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 15:00) w Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie odbędą się "Spotkania małżeńskie", weekend rekolekcyjny poświęcony odnowieniu więzi małżeńskiej. Rekolekcje są prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana. Ich świadectwa stanowią inspiracje do dialogu prowadzonego tylko we dwoje przez małżonków.

Zgłoszenia przyjmują:
Katarzyna i Paweł Konsur - tel. 608-484-381
e.mail:karzyna.konsur@wp.pl

W dniu 27 lutego 2012 r. odeszła do Pana śp. Scholastyka Bilska (lat 85), mama ks. Mieczysława Bilskiego, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu.
Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy odprawiona zostanie w czwartek - 1 marca - o godz. 12:00 w kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie, a po niej nastąpi ostanie pożegnanie Zmarłej na cmentarzu komunalnym w Dobiegniewie.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W dniu 19 lutego 2012 r. odszedł do Pana śp. Włodzimierz Błażkiewicz (lat 67), ojciec ks. Jacka Błażkiewicza, proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy odprawiona zostanie we wtorek - 21 lutego - o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie (od godz. 13 czuwanie modlitewne w kościele), a po niej nastąpi ostanie pożegnanie Zmarłego na cmentarzu w Kożuchowie.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Pan powołał do siebie śp. Walentynę Kukla, mamę ks. Sławomira Kukli, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim. Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy zostanie odprawiona w czwartek 23 lutego o godzinie 12:00 w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Przylepie. Po Mszy świętej nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu w Przylepie.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W czwartek 16 lutego w Raciborzu zmarła mieszkanka Skórzyna, śp. Anna Orłowska. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się we wtorek, 21 lutego, Mszą świętą o godzinie 12:30 w kościele filialnym w Skórzynie. Odprowadzenie do grobu na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13:30.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Wspólnota Cichych Pracowników Krzyża zaprasza do wzięcia udziału w konferencji/warsztatach. 


Temat:
Wykorzystanie wspomagających metod komunikowania się warunkiem pełnej integracji społecznej osób niemówiących.
Termin:
19-21 kwietnia 2012 r.
Miejsce:
dom „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II, ul. Novarese 2, Głogów

Na tę konferencję/warsztaty zapraszamy wszystkie osoby, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi słyszącymi, ale mającymi poważne problemy z mówieniem, w tym: rodziców, nauczycieli i terapeutów oraz księży i katechetów.

Konferencja dotyczy roli komunikacji wspomagającej i alternatywnej (tzw. AAC) w integralnym rozwoju osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem aspektu duchowego i religijnego. Poprowadzą ją lekarze, pedagodzy, lingwiści, logopedzi, którzy zajmują się tym problemem w swojej pracy zawodowej.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi metodami i strategiami AAC, praktycznymi przykładami i doświadczeniami z włączania osób niemówiących w życie rodziny i społeczeństwa lokalnego (w tym parafialnego).

Chcemy, by to spotkanie było szczególnym czasem nauki, refleksji i dyskusji o problemach osób charakteryzujących się niepełnosprawnością w zakresie porozumiewania się. Chcemy, by konferencja była okazją do wskazania możliwości pomagania i wpierania tych osób, a także okazją do modlitwy.

Szczegółowe informacje – dotyczące programu i warunków pobytu zostaną umieszczone do końca lutego br. na stronie internetowej Cichych Pracowników Krzyża (www.cisi.pl).

Zapisy na konferencję będą przyjmowane w dniach 1–30 marca 2012 r., na adres mailowy: aacglogow@gmail.pl oraz pocztowy adres wspólnoty: DOM REKOLEKCYJNO-FORMACYJNY „UZDROWIENIE CHORYCH” IM. JANA PAWŁA II, ul. ks. prał. L. Novarese 2, 67-200 Głogów,

Kontakt: tel. 76 833 32 97, fax. 76 833 47 95, email: cpk@lg.onet.pl

Zapraszamy młodzież (żeńską i męską) ze szkół średnich, pracującą i studentów do uczestniczenia w rekolekcjach

Miejsce – Głogów, Dom Uzdrowienie Chorych, ul. Prał. Luigi Novarese 2
Czas – 24-26 lutego 2012 r. – piątek, sobota, niedziela
Koszt – 50 zł
Prowadzący – ks. Henryk Bardosz z Zabrza

Drogi Młody Człowieku!
Jeśli pragniesz odnowić i wzmocnić relacje z Panem Bogiem w ciszy domu naszej wspólnoty, zastanowić się nad wyborem drogi, sensem życia, odkryć talenty i charyzmaty – to jest Twój czas.

Początek 24 lutego (przyjazd do godz. 17.00), koniec 26 lutego po obiedzie. Potwierdzenie przyjazdu do 20 lutego.

Kontakt: s. Ewa Figura, tel. 76/833-32-97; cpk@lg.onet.pl

W poniedziałek Pan powołał do siebie śp. Zdzisława Krauze, brata ks. Jerzego Krauze, proboszcza w Radnicy.
Uroczystości pogrzebowe będą mieć miejsce w piątek 17 lutego. O godzinie 10:00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa a o godzinie 13:00 nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Żabicach.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Biskupiej w Zielonej Górze organizuje z naszej diecezji wyjazd autokarowy na VII Światowe Spotkanie Rodzin do Mediolanu.

Plan pielgrzymki:

30/31.05 (śr-czw) – wyjazd z Zielonej Góry około godziny 22.00. Przejazd do sanktuarium Czarnej Madonny w Oropa pod Mediolanem, kolacja, Msza święta w sanktuarium, nocleg.

1.06 (pt) – śniadanie, wyjazd do sanktuarium św. Joanny Beretty Molla w Mesero, Msza święta, przejazd do Mediolanu (zwiedzanie miasta), kolacja,nocleg.

2.06 (sb) – śniadanie, zwiedzanie Mediolanu c.d., (ewentualny udział we Mszy świętej dla Polaków uczestników Światowego Spotkania Rodzin), kolacja, wieczorem – udział w czuwaniu rodzin z Ojcem świętym Benedyktem XVI, nocleg.

3.06 (ndz) – śniadanie, udział we Mszy świętej na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin pod przewodnictwem Ojca świętego Benedykta XVI,obiad, powrót.

4..06 (pn) – około 10.00 rano przyjazd do Zielonej Góry.

Koszt pielgrzymki – 1050 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmuje – ks. Dariusz Orłowski: tel. 68-451-23-51; kom. 660-554-985; e.mail: D.Orlowski@kuria.zg.pl

W dniach 16 - 19 lutego 2012 roku w domu powołaniowym "Jackówka", mającym swoją siedzibę przy Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, odbędą się rekolekcje dla maturzystów.


Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lutego na adres mailowy: marek.ogrodowiak@wp.pl jak również telefonicznie: 608 670 822. Rekolekcje rozpoczynają się w czwartek od godz. 15.oo i trwają do niedzieli do godz. 13.oo.


(Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł)


Młodzież zabiera dodatkowo ze sobą: * Pismo Święte * Notatnik * Kapcie * Strój sportowy

W dniu 31 stycznia 2012 r. odszedł do Pana śp. Stanisław Chojnacki (lat 69), ojciec ks. Grzegorza Chojnackiego, dyrektora Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze.
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta odprawiona zostanie w piątek - 3 lutego - o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Trzemesznie Lubuskim, a po nastąpi ostanie pożegnanie Zmarłego na cmentarzu komunalnym w Trzemesznie Lubuskim.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W dniu 29 stycznia 2012 r. odszedł do Pana śp. Wacław Bujanowski (84 lata), ojciec ks. kan. Zbigniewa Bujanowskiego, proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Jeninie.
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w środę - 1 lutego - o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, a o godz. 12.00 nastąpi ostatnie pożegnanie Zmarłego na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W dniu 15 stycznia 2012 r. odszedł do Pana śp. Kazimierz Kaflik (81 lat), ojciec ks. Mieczysława Kaflika, posługującego w parafii Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek - 19 stycznia - o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Ap. w Ośnie Lubuskim, a po niej nastąpi ostanie pożegnanie Zmarłego na cmentarzu komunalnym w Ośnie Lubuskim.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Weekendowy kurs przedmałżeński to zajęcia w formie warsztatów, w niewielkiej grupie osób (max. 18 par) prowadzone przez trzy pary małżeńskie i jednego księdza. Zajęcia są ciekawe, inspirujące do jeszcze lepszego poznania się i refleksji nad ważnymi kwestiami dotyczącymi niedalekiej wspólnej przyszłości pary. Kurs spełnia wymagania przygotowania do małżeństwa i kończy się zaświadczeniem, które jest honorowane w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i w innych.


DLA KOGO?


Dla par zaręczonych, które mają ślub w niedalekiej przyszłości
Dla zapracowanych
Dla zapominalskich
Dla mieszkających w innych miastach, a chcących przeżywać kurs przedmałżeński razem
Dla tych, którzy chcą czegoś więcej


JAK TO WYGLĄDA?


Kurs trwa od piątku do niedzieli w następujących godzinach: piątek 18.00-21.30, sobota 9.00-20.00 (13.30-15.30 przerwa) i niedziela 9.00-14.00. Między zajęciami są przerwy, podczas których można posilić się ciastkiem, herbatą, kawą. Kurs rozpoczynamy krótkim spotkaniem organizacyjnym, a kończymy wspólną uroczystą Mszą świętą. Wieczorem w sobotę można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Większość zająć opiera się na pracy narzeczonych w parze, dlatego niezbędna jest obecność obojga narzeczonych. Osoby bez "drugiej połówki" nie są przyjmowane. Nie przyjmujemy też osób, które nie mogą uczestniczyć w całości kursu. Uczestnictwo wiąże się z niewielką opłatą organizacyjną.


KIEDY?


Najbliższe spotkania w terminie 2-4 marca 2012r.


Trwają zapisy.


Kontakt mailowy: ddr@kuria.zg.pl 

Pary narzeczeńskie lub takie, które chciałyby upewnić się co do planów małżeńskich informujemy o kursie przedmałżeńskim w formie „Wieczorów dla zakochanych”. Jest to cykl 9. cotygodniowych spotkań opartych na dialogu pozwalającym głębiej poznać siebie w kontekście powołania do małżeństwa. przeznaczone dla par, które bezpośrednio przygotowują się do sakramentu małżeństwa i dla tych, które nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, lecz myślą poważnie o wspólnej przyszłości.

Program prowadzony jest przez grupę małżeństw i księdza nie metodą wykładów ani pogadanek, lecz oparty na dialogu umożliwiającym głębsze spojrzenie na siebie nawzajem i na przyszłe życie.


Kiedy?: Wieczory dla zakochanych rozpoczynają się we wtorek 7.02.1012 r. o

godz. 19.00, spotkania odbywać się będą w każdy wtorek do 3.04.2012 r. w godz.

19.00-21.30

Gdzie?: Miejscem spotkań będzie kawiarnia Pod Aniołami przy par. św. Józefa

w Zielonej Górze ul. Prosta 47

Zapisy: Mariola i Piotr Narowscy - tel: 68/326-88-01; 607-180-539;

e.mail: pionar@poczta.fm lub ks. Darek – tel; 68/451-23-51;

e.mail: dr@kuria.zg.pl

We wtorek 10 stycznia br. w szpitalu w Zielonej Górze odszedł do Pana w wieku 72 lat ks. prałat Józef Kruk, kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (święcenia kapłańskie: Kłodzko 1963 r.), dziekan Dekanatu Łęknica i proboszcz parafii pw. św. Barbary w Łęknicy.
Msza św. w intencji zmarłego Kapłana zostanie odprawiona w czwartek 12 stycznia br. o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Łęknicy. Natomiast Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta została zaplanowana na piątek 13 stycznia br. o godz. 12.00 również w kościele parafialnym w Łęknicy (od godz. 9.00 czuwanie modlitewne w kościele).
Bezpośrednio po Eucharystii nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe przy kościele parafialnym.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dnia 31 grudnia 2011 r., po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzona Sakramentami Świętymi otoczona modlitwą przyjaciół oddała swego ducha miłosiernemu Panu, Królowi Wieków śp. Barbara Bigiel, świadek Powstania Warszawskiego, harcerka, lekarz z pięćdziesięcioletnim dorobkiem pracy, założyciel i wieloletni działacz Solidarności w nowosolskim Szpitalu, odznaczona decyzją Prezydenta + Lecha Kaczyńskiego orderem Odrodzenia Polski, Przyjaciel Paradyża, Animator Odnowy w Duchu Świętym, Matka kapłana z Zakonu Jezuitów. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 11 stycznia (środa) o godz. 12.30 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli.Przed Mszą św., o godz. 12.00 grupa Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi w kościele Różaniec oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego o pokój wieczny dla Zmarłej. Bezpośrednio po Eucharystii zostaną przeprowadzone egzekwie na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wandy, gdzie Zmarła spocznie oczekując na zmartwychwstanie ciała.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

W poniedziałek, 2 stycznia 2012 r., po 19 latach kapłańskiej posługi - w tym 15 spędzonych na misjach w Papui-Nowej Gwinei - w wieku 44 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. Jacek Bilik SAC, pochodzący z Nowin Wielkich - parafia Pyrzany (w naszej diecezji).Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek, 5 stycznia br., o godz. 12.00 w kościele filialnym pw. NSPJ w Nowinach Wielkich, a po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana na tamtejszym cmentarzu.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

26 grudnia Pan powołał do siebie Edwarda Gąsiora z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek - 29 grudnia - w Gryżynie (parafia Bytnica). Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w tamtejszym kościele o godzinie 11:00, a po niej nastąpi odprowadzenie do grobu.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Żyjemy w świecie, w którym Boga odstawia się na dalszy plan. Samozwańcze „autorytety”, wykorzystując potęgę mediów, stawiają się ponad Prawdą, wyszydzając Dobro, poniżając Miłość, atakując Kościół Katolicki.


Brakuje odwagi
Nawet św. Piotr zaparł się Jezusa. Zrobił to ze strachu. Ale chwilę potem zrozumiał swój błąd i gorzko zapłakał… Dzisiaj również młodzi ludzie boją się przyznać do tego, co głęboko skrywają w swoich sercach – wiary w Boga. Dodajmy im odwagi!


Duchowa batalia
Przez akcję „Nie wstydzę się Jezusa” chcemy obudzić sumienia Polaków. Młodych i dojrzałych. Stań do walki z samym sobą! Ze wstydem i obojętnością. Zdecydowanie opowiedz się za Jezusem i własną postawą nakłoń innych do odważnego wyznania wiary.


Dołącz!

Chcesz podjąć walkę ze złem w swoim otoczeniu? daj świadectwo i zamów symbol akcji: brelok „Nie wstydzę się Jezusa” (otrzymasz go bezpłatnie) i noś go w widocznym miejscu. Wymagasz od siebie więcej? spełniaj duchowe uczynki miłosierdzia: upominaj grzesznych, pouczaj nieumiejętnych, doradzaj wątpiącym, pocieszaj zasmuconych, cierpliwie znoś krzywdy, chętnie daruj urazy i módl się – za żyjących i zmarłych.To naprawdę niewiele, ale jak wielką korzyść przyniesie! – dla Ciebie, Twoich przyjaciół i bliskich!


Dowiedz się, jak wypełniać duchowe uczynki miłosierdzia. Deklarujesz wypełnić przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia wobec duszy dziennie?
Dołącz! Razem utworzymy Krucjatę Młodych!


Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. (Mt 5,12)


– Jezus nigdy nie zapomni, że pomimo trudów, obaw i przeciwności, zdobywasz dla Niego dusze.

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie – organizuje rekolekcje dla małżonków i rodziców o tematyce związanej z wychowaniem dzieci. Odbędą się one w dniach 27-29 stycznia 2012 r. w domu rekolekcyjnym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Rekolekcje są przeznaczone także dla małżonków spoza Domowego Kościoła, a poprowadzi je o. Karol Meissner OSB. Bliższe informacje i zgłoszenia u państwa Zofii i Włodzimierza Sadeckich, tel. 68-453-50-35; 601-942-939; e-mail: zwsadeccy@o2.pl.

Zielonogórskie Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” Mecenat Złotego Serca organizuje w Zielonej Górze w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2012 r., Orszak Trzech Króli. Honorowy patronat nad inicjatywą objął biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt, a także marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Przez to wydarzenie Zielona Góra dołączy do grona miast takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Poznań czy Wrocław, które organizują już podobne widowiska.


Program:


godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta w kościele Najświętszego Zbawiciela


ok. 13.00 – wyjście Orszaku Trzech Króli do symbolicznej stajenki betlejemskiej przy ratuszu. Na miejscu wspólne kolędowanie z towarzyszeniem solistów i zespołów wokalno-muzycznych oraz ciepły poczęstunek dla uczestników marszu.


Zainteresowanym podajmy kontakt telefoniczny do organizatorów: Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” Mecenat Złotego Serca w Zielonej Górze, Eleonora Szymkowiak, prezes – 605-931-125; Iwona Jodkowska, koordynator projektu – 724-814-786.

W dniu 11 grudnia 2011 r. odeszła do Pana śp. Janina Wojnar (80 lat), mama ks. kan. Henryka Wojnara, dziekana oraz proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie. Ks. Henryk  w 2002 roku przewodniczył w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcjom wielkopostnym.
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek - 15 grudnia - o godz. 11.00 w kosciele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli, a po niej nastąpi ostanie pożegnanie Zmarłej na cmentarzu komunalnym w Nowej Soli (ul. Piaskowa).


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Dziś o godz. 16:00 odszedł nagle do Pana ks. Andrzej Pomietło, proboszcz parafii Świdnica.  Śp. Ks. Andrzej - do roku 1996 - był proboszczem parafii Leśniów Wielki w naszym dekanacie a jako proboszcz świdnicki był duszpasterzem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego..Uroczystości pogrzebowe będą mieć miejsce w kościele filialnym pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy we wtorek 13 grudnia o godzinie 11:00 i będzie im przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dziś, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas liturgii sprawowanej przez kilkudziesięciu Kapłanów, której przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt, został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku zasłużony kapłan naszej diecezji, proboszcz parafii Kowalów, śp. ks. kan. Wojciech Krajenta.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Dziś o godz. 8:00 Pan powołał do siebie śp. Marię Cybulską z Osiecznicy.
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w kościele parafialnym w Osiecznicy w piątek, 2 grudnia, Mszą świętą o godz. 10:30. Odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim o godz. 12:00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W dziale plików do pobrania umieszczone zostały "pomysły" na własnoręczne wykonanie adwentowego lampionu. Zachęcam do rozpoczęcia przygotowań, bo adwent i roraty już się zbliżają.

W dniach 17 - 24 kwietnia 2012 roku z Parafii św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim wyruszy pielgrzymka do Ziemi Świętej.Zainteresowanych zapraszam do działu Download, skąd można pobrać program pielgrzymowania z informacjami o kosztach i danymi kontaktowymi organizatora.

W dniach 21 - 26 listopada będzie mieć miejsce w Parafii św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim kurs przedmałżeński. Spotkania rozpoczynać się będą każdego dnia o godz. 18:00 w kościele św. Andrzeja, za wyjątkiem wtorku - 22 XI, kiedy spotkanie odbędzie się w kościele św. Jadwigi.

Dziś o godz. 8:00 po długiej i ciężkiej chorobie Pan powołał do siebie śp. Marię Bochynek z Osiecznicy.
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w kościele parafialnym w Osiecznicy we wtorek, 8 listopada, Mszą świętą o godz. 12:00. Odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Cybince o godz. 14:00.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 


 

W dniu 24 października 2011 r. odeszła do Pana śp. Zofia Deręgowska (71 lat), mama ks. Roberta Deręgowskiego, posługującego w parafii Kolsko.
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek - 27 października - o godz. 14.00 w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce (diecezja rzeszowska), a po niej nastąpi ostanie pożegnanie Zmarłej na cmentarzu w Terliczce.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W piątek 21 października zmarł nagle Ryszard Pytlak z Czetowic.Obrzędy pogrzebowe, po których nastąpi odprowadzenie do grobu, rozpoczną się na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim we wtorek - 25 października - o godz. 13:30.Msza Święta w intencji zmarłego będzie odprawiona w kościele filialnym w Czetowicach 1 listopada o godz. 9:00.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W niedzielę, 16 października, odszedł nagle śp. Aleksander Sypniewski z Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe będą mieć miejsce na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim w środę,  19 października. Wystawienie ciała w kaplicy cmentarnej o godz. 11:00. Msza święta - sprawowana przez ks. Edwarda, proboszcza parafii wojskowej -  i odprowadzenie do grobu o 11:30.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

W dziale plików do pobrania znajduje się opracowanie katechizmu dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież z roczników 1995 i 1996 proszona jest o przyswojenie sobie zagadnień tam się znajdujących. Pisemny sprawdzian z wiedzy katechizmowej przewidziany jest po feriach zimowych. 

Informuję, że istnieje możliwość składania nowych wniosków na stypendia z Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Stypendia przeznaczone są dla osób realizujących naukę przede wszystkim w szkołach gimnazjalnych, osiągających wybitne wyniki (średnia ocen powyżej 4,8), pochodzących z ubogich rodzin (dochód brutto do 970 zł na osobę), cieszących się dobrą opinią proboszcza i wychowawcy klasy, posiadających deklarację zaangażowania woluntarystycznego oraz uczestniczących w spotkaniach formacyjnych.


Uzyskane stypendium jest weryfikowane każdego roku i po pozytywnej opinii Diecezjalnej Rady Stypendialnej rekomendowane do Fundacji. W ten sposób może być wsparciem aż do ukończenia studiów magisterskich. Wartość stypendium dla gimnazjalisty i licealisty wynosi 310 zł, większe jest dla studentów.


Kandydaci lub ich rodzice proszeni są o kontakt osobisty, telefoniczny (508-180-472; 95-722-91-92) lub mailowy: andrzej.kolodziejczyk@dzielo.pl

W dniu 30 września br. zmarła śp. Zofia Niparko (lat 83), mama ks. Bogdana Niparko, proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena w Wilkowie Głogowskim.
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Białkowie (dek. Rzepin) w środę - 5 października - o godz. 12.00, a po niej nastąpi ostatnie pożegnanie Zmarłej na cmentarzu komunalnym w Białkowie.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Ponieważ w planowanym wcześniej terminie będą mieć miejsce uroczystości pogrzebowe, zapraszam na spotkanie scholę parafialną w piątek, 30 września, o godzinie 17:30

29 września w Zielonej Górze zmarł Ryszard Miodowski, zamieszkały w Osiecznicy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę - 1 października.
Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym o godz. 10:30
Odprowadzenie do grobu, na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godz. 12:00


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

W dniach 14-16 października 2011 r. w domu rekolekcyjnym Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie odbędą się rekolekcje SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE - DIALOG WE DWOJE. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz od skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialog prowadzony we dwoje.
Zgłoszenia przyjmuje ks. Dariusz Orłowski: tel. (68) 451-23-51; e-mail: D.Orlowski@kuria.zg.pl

Trwają zapisy na kurs dla fotografów i operatorów kamer, który odbędzie się 8 i 15 października 2011r. w Instytucie Filozoficzno – Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze przy Bułgarskiej 30.
Zajęcia od 09.00 do 14.00.
Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć zdjęcie do legitymacji (37x52mm).
Koszt kursu - 150,00 zł (w tym zaświadczenie i identyfikator)


Kurs obowiązuje wszystkich, którzy chcą spełniać funkcję fotografa bądź operatora kamery wideo podczas uroczystości liturgicznych.
Zgłoszenia, zapisy i opłaty w pierwszy dzień kursu, bądź wcześniej - telefonicznie - pod nr (68) 458-25-70.

W sobotę, 1 października o godzinie 10:30, odbędzie się spotkanie scholi. Zapraszam na nie również dzieci i młodzież, pragnących rozpocząć swoją przygodę ze śpiewem religijnym.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zajmujące się działalnością pro-life - obroną życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ogłasza konkurs na dzieło związane z obroną życia człowieka.


Konkurs pod hasłem "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" zostanie rozstrzygnięty w III kategoriach:


- Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż,


- Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, fotografia, montaż, gablota szkolna i parafialna,


- Multimedialnej: strona internetowa, film video, program radiowy, komputerowy program multimedialny.


Termin nadsyłania prac mija 19 grudnia 2011 roku.


Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 24 marca 2012 r. na Jasnej Górze podczas obchodów w Dnia Świętości Życia.Prace autorskie wraz z arkuszem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków.


Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziano nagrody:


Miejsce I - 1500 zł, Miejsce II - 1200 zł, Miejsce III - 900 zł


Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo AZ z Krakowa, wydawca tygodników katolickich "Jaś" i "Dominik" oraz miesięczników "Nasza Arka" i "Cuda i Łaski Boże".


W konkursie mogą także brać udział prace już wcześniej publikowane, lecz nie wcześniej niż przed 30 września 2010 roku.


Arkusz zgłoszeniowy do konkursu jest udostępniony w dziale "Download" 

Dnia 02.10.2011 r., bracia i siostry z kół żywego różańca z diecezji przybędą do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. W sercu przywiozą swoje modlitwy, prośby i dziękczynienia.   


Nasza obecność w szkole Maryi przebiegać będzie według następującego planu:


07.30 – Msza św. i Godzinki o NMP,
09.00 – Msza św. wotywna z homilią,
10.00 – Różaniec na dróżkach różańcowych prowadzony przez Róże Żywego Różańca ze Świebodzina,
10.45 - Przerwa,
11.00 – Występ Młodzieżowej Orkiestry Mandolinistówz Kolska,
11.25 – Wykład formacyjny prowadzony przez s. Wioletę Ostrowską – loretankę z redakcji „Różańca” z Warszawy,
11.50 – Przygotowanie do Mszy św.,
12.00 – Główna Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego dr Stefana Regmunta,
14.45 – Nabożeństwo na zakończenie pielgrzymki różańcowej – Akt Zawierzenia,
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.,
17.30 – Nabożeństwo Maryjne i Msza św. wotywna z homilią,
21.00 – Apel Maryjny, 

Diecezjalne Studium Organistowskie ogłasza nabór na kolejny rok akademicki. Przesłuchanie wstępne dla kandydatów odbędzie się 24 września 2011 roku o godz. 10:00 w salkach parafialnych parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze przy ulicy Bułgarskiej 30. Kandydat powinien przedstawić ksero świadectwa ukończenia szkoły muzycznej (jeśli taka była). Studium przyjmuje również kandydatów, którzy nie mają żadnego wykształcenia muzycznego - w jednym i drugim przypadku wymagana jest opinia proboszcza. Studium trwa 4 lata, a zajęcia odbywają się w każdą sobotę (za wyjątkiem świąt). W niektórych przypadkach nauka może być przedłużona do 5 lat w zależności od postępów studenta (dotyczy tych, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z muzyką). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 720-368-455

W dziale artykułów pojawiła się informacja o miejscu uwięzienia św. Maksymiliana Kolbe - obozie w Gębicach, oraz obszerny życiorys Świętego.
W dziale "Coś dla ucha" opublikowane są dwie płyty ks.Zdzisława Przybysza, który głosił w naszej wspólnocie rekolekcje wielkopostne, oraz dwie nowe piosenki w wykonaniu Weroniki.
Bezpośredni dostęp do katolickiego radia Opoka został umieszczony pod przyciskiem - "Radio Opoka".
W dziale "Kącik liturgiczny" pojawiły się nowe informacje.
Zmieniony został układ relacji fotograficznych - "Galerie".

Informujemy,  że 9 września br. odeszła do Pana śp. Krystyna Zapaśnik, mama ks. Zygmunta Zapaśnika, ojca duchownego Zielonogórsko-Gorzowskigo Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Msza św. oraz pogrzeb zostaną odprawione we wtorek 13 września 2011 r. o godz. 14.00 w Siedlisku.

ks. Andrzej Sapieha
Notariusz Kurii


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Jego Eminencja Kardynł Stanisław Dziwisz zaprasza kapłanów i wiernych do udziału w pogrzebie śp. J.Em. Kard. Andrzeja Marii Deskura.
Msza św. koncelebrowana przez Księży Biskupów i Kapłanów zostanie odprawiona w poniedziałek 12 września 2011 r. o g. 11.00 w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. 
Zmarły Kardynał był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia, wspierał starania Kard Karola Wojtyły zmierzające do beatyfikacji i kanonizacji s. Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia.

+ Paweł Socha
Wikariusz Generalny

Wczoraj - 9 września - Pan nagle powołał do siebie Irenę Ibsz ze Skórzyna. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 13 września.


O godz. 11:30 w kościele filialnym w Skórzynie zostanie odprawiona Msza święta pogrzebowa. Odprowadzenie zmarłej z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu - o godz. 13:30.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W sobotę - 17 września - w kaplicy przyplebanijnej odbędzie się o godz. 11:00 spotkanie obydwu grup młodzieży, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Przypominam, że obecność jest obowiązkowa.

Wczoraj - 5 września - w Domu Kombatanta w Zielonej Górze zmarła była mieszkanka Łochowic, Leokadia Wysocka zd. Derkacz. Odprowadzenie do grobu z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim nastąpi w środę (7 września) o godzinie 13:30.


Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

W święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim - 9 września o godzinie 11:00 - w gorzowskiej katedrze odbędą się uroczystości przyznania diecezjalnych odznaczeń wiernym świeckim, wyróżniającym się szczególnym oddaniem i zaangażowaniem w życie Kościoła. W tym dniu odznaczenie z rąk ks. bpa Stefana Regmunta otrzymają nasi parafianie - Helena i Zdzisław Gruszczyńscy z Osiecznicy.

Dzisiaj Pan powołał do siebie  Józefa Stysiaka z Osiecznicy. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym w czwartek, 1 września, o godz. 12:00. Odprowadzenie zmarłego do grobu na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim o godzinie 13:30.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Podczas Mszy Świętych niedzielnych - 3 i 4 września - zostaną poświęcone tornistry i wszelkie pomoce szkolne dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w naszej szkole.

Ponieważ w roku szkolnym 2011/2012 - "w ramach oszczędności" podjętych przez Urząd Miasta - zajęcia klas czwartej i piątej będą w naszej Szkole łączone, proszę by czwartoklasiści zaopatrzyli się tylko w podręcznik i karty pracy do klasy piątej, gdyż w łączonej grupie będzie realizowany program tej klasy.


Jeśli ktoś już nabył pomoce, to wykorzysta je w kolejnym roku szkolnym, gdzie za rok w łączonych klasach czwartej i piątej będzie realizowany program klasy czwartej.

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostanie odprawiona w czwartek 1 IX o godzinie 815 w kościele parafialnym w Osiecznicy.


Po zakończeniu liturgii, w budynku szkoły o godzinie 900 , nastąpi uroczysta inauguracja roku 2011/2012.


Przypominam także o spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego, która będzie w kościele parafialnym w środę o godzinie 1700 .

KOMUNIKAT Z SESJI RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH
ORAZ UROCZYSTOŚCI NA JASNEJ GÓRZE
Dnia 25 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. W sesji wziął udział także Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. 

1. Od beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 roku cały Kościół trwa w dziękczynieniu za nowego Błogosławionego i za dzieło jego wielkiego pontyfikatu. Także Kościół w Polsce, we wszystkich parafiach i wspólnotach, dziękuje oraz przeżywa na nowo nauczanie Błogosławionego.
Po Krakowie i Warszawie, także na Jasnej Górze, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, miało miejsce ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Wielkiego Papieża. Było ono poprzedzone dwoma tygodniami modlitwy pielgrzymów, którzy ze wszystkich diecezji polskich i z zagranicy przychodzili do tronu Jasnogórskiej Królowej Polski. Biskupi dziękują wszystkim za trud pielgrzymowania oraz za modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny.

2. Dwudziesty szósty Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w dniach od 16 do 21 sierpnia w Madrycie, był wielkim świętem wiary. Był też dla młodzieży wspaniałym doświadczeniem tajemnicy Kościoła Powszechnego. Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuuje dzieło spotkań z młodzieżą, zapoczątkowane przez bł. Jana Pawła II. Biskupi dziękują rodzicom, duszpasterzom, katechetom oraz osobom pracującym w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży za przygotowanie młodych Polaków do udziału w tym wielkim wydarzeniu. W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 20 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy. Naszej młodzieży towarzyszyło 15 biskupów, w tym 3 kardynałów – oraz 700 księży.
Piękna postawa młodzieży uczestniczącej w spotkaniach modlitewnych i katechezach jest znakiem wiary młodego pokolenia. Szczególne wyrazy uznania składamy ponad tysiącu polskich wolontariuszy, którzy w trudnych warunkach ofiarnie pracowali dla dobra uczestników spotkania w Madrycie. Trzeba też podziękować Telewizji „Trwam” oraz rozgłośniom katolickim za bogatą obsługę medialną spotkań młodzieży z Ojcem Świętym.

3. Tematem wiodącym spotkania biskupów diecezjalnych były sprawy administrowania majątkiem kościelnym. Biskupi analizowali wymagania prawa kościelnego i cywilnego dotyczące zarządu dobrami materialnymi. Skonfrontowali tę wiedzę z różnorodną praktyką istniejącą w poszczególnych diecezjach i rejonach Polski. Uznali za celowe opracowanie aneksu do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, w którym zostaną ujednolicone zasady postępowania we wszystkich diecezjach w Polsce.

4. Biskupi diecezjalni przypominają najważniejsze zasady dotyczące relacji Kościoła do sfery życia publicznego. Jest to przypomnienie szczególnie ważne w przededniu wyborów parlamentarnych. Oczekiwanie, że Kościół stanie się „wielkim milczącym” na czas kampanii nie ma uzasadnienia w nauce społecznej Kościoła. Zarówno duszpasterze, biskupi i kapłani, a zwłaszcza katolicy świeccy mają prawo, a nawet obowiązek uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym, gdyż są częścią tego społeczeństwa. Kościół nie identyfikuje się z żadną konkretną partią, albowiem jego przesłanie jest skierowane do wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych. Obowiązkiem katolika jest jednak wybieranie ludzi i środowisk, którzy gwarantują obronę godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci; wybieranie osób, które będą prowadzić sprawy Państwa tak, by troska o rodziny była na pierwszym miejscu; głosowanie na ludzi zdolnych podjąć trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny. Polska potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć, zarówno w trosce o jej historię, o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość.
W tym kontekście biskupi apelują do wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o odpowiedzialność i roztropną troskę o Polskę i o dobro wspólne. Najważniejszy wkład Kościoła w życie społeczne, nigdy nie do przecenienia, to formowane ludzi i ich sumień, w kierunku zaangażowania się dla innych w duchu powołania chrześcijańskiego, rodzinnego i społecznego.

5. Wśród ważnych propozycji troski o Kościół i o Polskę oraz jej przyszłość są i takie, które budzą uzasadniony niepokój. Biskupi doceniają znaczenie uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ustanowionej w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Od tego momentu wszyscy mamy wspaniałe możliwości ofiarowania swojego życia, życia polskich rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Czynimy to co roku, szczególnie w przededniu Adwentu. Nie ma więc potrzeby szukania nowych, niezgodnych z zamysłem Kościoła, form nabożeństw do Chrystusa Króla. Niepokojące są działania podejmowane poza Kościołem diecezjalnym i wbrew biskupowi miejsca. Posłuszeństwo Kościołowi i troska o Jego jedność są głównymi kryteriami oceny wiarygodności religijnych inicjatyw. Każdy, kto uporczywie uczestniczy w takich pozakościelnych ruchach i grupach, traci jedność ze wspólnotą Kościoła. Biskupi solidaryzują się z Metropolitą Krakowskim i podjętymi przez niego działaniami.

6. Zachęcają też wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i jej godnego miejsca w rodzinie krajów europejskich. Polska prezydencja jest dobrą okazją do spojrzenia na sprawy naszego kraju i Europy w ich wzajemnym powiązaniu. Wyrazem tego było spotkanie przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szczególną okazją do modlitwy w intencji Polski i Europy będzie także Msza św. celebrowana w Warszawie pod przewodnictwem Prymasa Polski, abpa Józefa Kowalczyka 25 września, w dniu patrona Stolicy, bł. Władysława z Gielniowa.

Z Jasnej Góry biskupi diecezjalni błogosławią wszystkim Rodakom w kraju i za granicą. Swoim błogosławieństwem obejmują szczególnie nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny.

Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26.08.2011 r.